Departament de Genètica 


BIOLOGIA I GENÈTICA
 DEL DESENVOLUPAMENT


Josep Francesc Abril
David Bueno
Francesc Cebrià
Montserrat Corominas
Marta Morey
Rafael Romero
Emili Saló
Florenci Serras

BIOLOGIA I GENÈTICA DEL DESENVOLUPAMENT


El tema central i l'objectiu prioritari del Grup de Biologia i Genètica del Desenvolupament és l'estudi de les bases cel•lulars, genètiques i moleculars del procés de regeneració i del desenvolupament embrionari. Com a sistemes model emprem planàries (cucs plans), Drosophila (mosca del vinagre) i el pollet. Com a objectius concrets ens plantegem com, en ambdós processos, les cèl·lules van generant (desenvolupament) o regenerant (regeneració) els patrons morfològics  i, molt especialment, pretenem detectar i caracteritzar funcionalment els gens que controlen les activitats cel·lulars. Les tres grans línies de recerca es poden resumir en:

• Estudi de la  formació del patró i la morfogènesi durant la regeneració i el desenvolupament de Platihelmints mitjançant estratègies de genòmica i proteòmica.

• Anàlisi genètica, molecular, cel·lular i in silico de la proliferació i diferenciació  durant la morfogènesi i regeneració a Drosophila.

• Estudi de les cèl·lules neuroectodèrmiques en el desenvolupament de l'SNC de vertebrats.