Departament de Genètica 


DEVELOPMENTAL GENETICS
 AND BIOLOGY


Josep Francesc Abril
David Bueno
Francesc Cebrià
Montserrat Corominas
Marta Morey
Rafael Romero
Emili Saló
Florenci Serras

FLORENCI SERRAS


contact
bio
research
publications