Departament de Genètica 


DIRECTORI

Catedràtics
Professors Titulars
Professors i Investiga-
 dors contractats

Postdoctors
Doctorands
Administració i Serveis
Personal Tècnic


CATEDRÀTICS

Montserrat Aguadé Porres (maguade@ub.edu, 93-4021493)

Sílvia Atrian Ventura (satrian@ub.edu, 93-4021501)

Jaume Baguñà Monjo (jbaguna@ub.edu, 93-4021497)

Jordi Garcia Fernàndez (jordigarcia@ub.edu, 93-4034437)

Roser Gonzàlez-Duarte (rgonzalez@ub.edu, 93-4021034)

Daniel Grinberg Vaisman (dgrinberg@ub.edu, 93-4035716)

Julio Rozas Liras (jrozas@ub.edu, 93-4021495)

Emili Saló Boix (esalo @ub.edu, 93-4035977) Director del Departament

Lluís Serra Camó (lserra@ub.edu, 93-4021499) (Emèrit)

Lluïsa Vilageliu Arqués (lvilageliu@ub.edu, 93-4021494)