Departament de Genètica 


EVOLUCIÓ I
 DESENVOLUPAMENT


Jaume Baguñà
Cristian Cañestro
Jordi Garcia
Pere Martínez
Marta Riutort
Iñaki Ruiz-Trillo
Joan Antoni Vela

CRISTIAN CAÑESTRO


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE          
            Cristian Cañestro
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 2a planta oficina 204
            08028 Barcelona (Spain)
            Tel.: +34 93 4035305
            Fax: +34 93 4034420
            E-mail: canestro@ub.edu
            Web: evodevogenomics-unibarcelona.weebly.com/