Departament de Genètica 


EVOLUCIÓ I
 DESENVOLUPAMENT


Jaume Baguñà
Cristian Cañestro
Jordi Garcia
Pere Martínez
Marta Riutort
Iñaki Ruiz-Trillo
Joan Antoni Vela

JORDI GARCIA


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE            Jordi Garcia
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 1a planta
            08028 Barcelona
            Tel.: +34 93 4034437
            Fax: +34 93 4034420
            A/e: jordigarcia@ub.edu
            Web: http://evodevo.sitemynet.com/