Departament de Genètica 


GENÈTICA EVOLUTIVA

Montserrat Aguadé
Ricard Albalat
Elvira Juan
Francesc Mestres
Montserrat Papaceit
Marta Pascual
Julio Rozas
Carmen Segarra
Lluís Serra

MARTA PASCUAL


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE            Marta Pascual
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 1a planta
            08028 Barcelona
            Tel.: +34 93 4034850
            Fax: +34 93 4034420
            A/e: martapascual@ub.edu