Departament de Genètica 


EVOLUTIONARY GENETICS

Montserrat Aguadé
Ricard Albalat
Elvira Juan
Francesc Mestres
Montserrat Papaceit
Marta Pascual
Julio Rozas
Carmen Segarra
Lluís Serra

JULIO ROZAS


contact
bio
research
publications


CONTACT DATA            Julio Rozas
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, 2a planta
            08028 Barcelona
            Phone: +34 93 4021495
            Fax: +34 93 4034420
            Email: jrozas@ub.edu
            Web: www.ub.edu/molevol/julio
                     www.ub.edu/molevol