Departament de Genètica 


GENÈTICA MOLECULAR
 HUMANA


Susana Balcells
Neus Cols
Bru Cormand
Roser Gonzàlez
Daniel Grinberg
Gemma Marfany
Lluïsa Vilageliu

BRU CORMAND


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE            Bru Cormand
            Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 3a planta
            08028 Barcelona
            Tel.: +34 93 4021013
            Fax: +34 93 4034420
            A/e: bcormand@ub.edu
            Web: www.ub.edu/geneticaclasses/brucormand

            www.impactadhdgenomics.com (IMpACT)
            www.aggressotype.eu (Aggressotype)
            www.mind-project.eu (MiND)
            coca-project.eu (CoCA)
            newbrainnutrition.com (Eat2BNice)
            mind-the-gap.live (Aggressotype-CoCa-MiND blog)