Departament de Genètica 


GENÈTICA MOLECULAR
 HUMANA


Susana Balcells
Neus Cols
Bru Cormand
Roser Gonzàlez
Daniel Grinberg
Gemma Marfany
Lluïsa Vilageliu

ROSER GONZÀLEZ


contacte
historial
recerca
publicacions


DADES DE CONTACTE            Roser Gonzàlez
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 2a planta
            08028 Barcelona
            Tel.: +34 93 4021034
            Fax: +34 93 4034420
            A/e: rgonzalez@ub.edu