Departament de Genètica 


GENÈTICA MOLECULAR
 HUMANA


Susana Balcells
Neus Cols
Bru Cormand
Roser Gonzàlez
Daniel Grinberg
Gemma Marfany
Lluïsa Vilageliu

GEMMA MARFANY


contacte
historial
recerca
publicacions


HISTORIAL ACADÈMIC1995-
actualitat
Professora titular de Genètica (Dept. de Genètica, Universitat de Barcelona)
1994-1995 Professora ajudant LRU de Genètica (Dept. de Genètica, Universitat de Barcelona)
1992-1993 Becària postdoctoral (Dept. of Biochemistry, University of Oxford, Regne Unit)
1991 Professora ajudant LRU de Genètica (Dept. de Genètica, Universitat de Barcelona)
1991 Doctora en Biologia: Anàlisi comparativa de l'estructura del gen Adh a vàries espècies de Drosophila (Universitat de Barcelona)
1987-1990 Becària predoctoral (Dept. de Genètica, Universitat de Barcelona)
1981-1986 Llicenciada amb grau en Biologia (Universitat de Barcelona)