Departament de Genètica 


HUMAN MOLECULAR
 GENETICS


Susana Balcells
Neus Cols
Bru Cormand
Roser Gonzàlez
Daniel Grinberg
Gemma Marfany
Lluïsa Vilageliu

BRU CORMAND


contact
bio
research
publications


CONTACT DATA            Bru Cormand
            Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, 3a planta
            08028 Barcelona
            Phone: +34 93 4021013
            Fax: +34 93 4034420
            Email: bcormand@ub.edu
            Web: www.ub.edu/geneticaclasses/brucormand

            www.impactadhdgenomics.com (IMpACT)
            www.aggressotype.eu (Aggressotype)
            www.mind-project.eu (MiND)
            coca-project.eu (CoCA)
            newbrainnutrition.com (Eat2BNice)
            mind-the-gap.live (Aggressotype-CoCa-MiND blog)