Departament de Genètica 


HUMAN MOLECULAR
 GENETICS


Susana Balcells
Neus Cols
Bru Cormand
Roser Gonzàlez
Daniel Grinberg
Gemma Marfany
Lluïsa Vilageliu

ROSER GONZÀLEZ


contact
bio
research
publications


CONTACT DATA            Roser Gonzàlez
            Departament de Genètica
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal 643, edifici Prevosti, 2a planta
            08028 Barcelona
            Phone: +34 93 4021034
            Fax: +34 93 4034420
            Email: rgonzalez@ub.edu