Departament de Genètica 

ADMINISTRACIÓ I SERVEIS (PAS)

OFICINA DE GESTIÓ DEPARTAMENTAL

Departament de Genètica
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona
Av. Diagonal, 643, edifici Prevosti, 2a planta
08028 Barcelona
Tel.: +34 93 4034989
Fax: +34 93 4034420
A/e: dept-genetica@ub.edu


PERSONAL ADMINISTRATIU
Vicky Castro Ochoa (vicky.castro@ub.edu, 93-4021498)
Rosa Maria Barruquer Cortés (rmbaruquer@ub.edu, 93-4034989)
M. Asunción Canto Monllor (sussicanto@ub.edu, 93-4034989)TÈCNICS DE LABORATORI

PERSONAL DE SERVEIS
M. Antonia Martínez Cobler (mantonia.martinez@ub.edu, 93-4035304)
Empar Mondéjar Esquivel (amondejar@ub.edu, 93-4034814)