Departament de Genètica 

GRUPS DE RECERCA

   GENÈTICA EVOLUTIVA

   GENÈTICA MOLECULAR HUMANA

   BIOLOGIA I GENÈTICA DEL DESENVOLUPAMENT

   EVOLUCIÓ I DESENVOLUPAMENT

   BIOTECNOLOGIA