Departament de Genètica 

MAPA DE LOCALITZACIÓ I TRANSPORTS


Departament de Genètica
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Av. Diagonal, 643
edifici Prevosti, plantes 1, 2 i 3
08028 Barcelona

Tel.: +34 93 4034989
Fax: +34 93 4034420
A/e: dept-genetica@ub.edu