Departament de Genètica 

LOCATION MAP AND TRANSPORTS


Departament de Genètica
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Av. Diagonal, 643
edifici Prevosti, plantes 1, 2, 3
08028 Barcelona

Phone: +34 93 4034989
Fax +34 93 4034420
Email: dept-genetica@ub.edu