Departament de Genètica 
    


Contact Data
Academic Record
Publications
Research Projects
Teaching


   DOWNLOAD CV

BRU CORMANDCONTACT DATA            Bru Cormand
            Departament de Genètica, Microbiologia i Estadística
            Facultat de Biologia
            Universitat de Barcelona
            Av. Diagonal 643, edifici annex, 3a planta
            08028 Barcelona
            Tel: +34 93 4021013
            Fax: +34 93 4034420
            Email: bcormand@ub.edu
            ORCID: 0000-0001-5318-4382

            www.impactadhdgenomics.com (IMpACT)
            www.aggressotype.eu (Aggressotype)
            www.mind-project.eu (MiND)
            coca-project.eu (CoCA)
            newbrainnutrition.com (Eat2BNice)
            mind-the-gap.live (Aggressotype-CoCa-MiND blog)