PAU - Biologia

                 

 

 

Exàmens
Recursos docents
Racó del professorat
L'equip responsable
Dates de les reunions de professorat, curs 2014-2015
Presentació per a les reunions  de professorat, curs 2014-2015
Currículum de Biologia de Batxillerat   
Noves PAU: normatives, concreció del currículum de Biologia i ponderacions
Cercador de Graus, Màsters i Formació contínua
Dates i horaris de les PAU 2015
Biomedecina en el segle XXI   -  NOVETAT
    Curs teorico-pràctic organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació´(FCRi)
    Adreçat a professors de secundària
   
Finançat per Amgen Foundation Science Teacher Taining Initiative a través de l'European Schoolnet

      Enllaç al programa de la FCRi
      Enllaç a Amgen Foundation
OLIMPÍADA DE BIOLOGIA DE CATALUNYA 2015
Informació i inscripcions a  http://olimpiadadebiologia.cat/
 
Activitats de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 
Conferències de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 
IX Trobada de Biologia del Batxilerat
    4 d'abril de 2013, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
      Programa i formulari d'inscripció
 
Crida pública de participació en els tribunals de les PAU
      Al web http://gencat.cat/universitats/pau dins l’apartat de participació del professorat, podeu trobar informació detallada sobre:
  • Quadre de correspondències entre les àrees de coneixement, titulacions universitàries i les matèries de les PAU.
  • Calendari.
  • Horari.
  • Retribucions

      Trobareu l'accés directa per fer la inscripció a: https://accesnet.gencat.cat

      El termini per presentar la sol·licitud s'obre el dia 9 de desembre de 2013 i es tanca el 13de gener de 2014