PAU - Biologia


                 

 

 

Exàmens
 

Recursos docents
 

Racó del professorat
 

L'equip responsable
 

Dates de les reunions de professorat, curs 2015-2016 - NOU
 

Presentació per a les reunions  de professorat, curs 2015-2016
 

Currículum de Biologia de Batxillerat   
 

Noves PAU: normatives, concreció del currículum de Biologia i ponderacions
 

Cercador de Graus, Màsters i Formació contínua
 

Dates i horaris de les PAU 2016
 

Salut i ecologia
    Curs teorico-pràctic organitzat per la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació´(FCRi)
 
   Adreçat a professors de secundària i batxillerat
   
Finançat per Amgen Foundation Science Teacher Taining Initiative a través de l'European Schoolnet

     
Enllaç al programa de la FCRi
      Enllaç a Amgen Foundation
 

OLIMPÍADA DE BIOLOGIA DE CATALUNYA 2015
Informació i inscripcions a  http://olimpiadadebiologia.cat/
 

Activitats de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 

Conferències de la Secció d'Ensenyament de la SCB (IEC)
 

IV Jornada de la Biologia a l'Ensenyament (SCB - IEC)
 

XI Trobada de Biologia del Batxilerat

 1 d’abril de 2016, Facultat de Biologia, Universitat de Barcelona
     
Programa i formulari d'inscripció
 

 


 

 

 


<hr size=2 width="100%" noshade style='color:red' align=center>