Exàmens                                         tornar a l'índex

                                                                                                                                   


Exàmens dels que som responsables, amb les seves pautes de correcció:
   

 

Juny

Setembre

Titular

Incidències

Titular

Incidències

examen

pautes

examen

pautes

examen

pautes

examen

pautes

1998

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

1999

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

2000

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

2001

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

 

2002

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

HTML

2003

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

2004

HTML

 PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

2005

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

 

2006

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

2007

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

2008

PDF

HTML

PDF

HTML

PDF

HTML

2009

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2010

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2011

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2012

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2013

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2014

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2015

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF

HTML

2016

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

2017

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

PDF

PDF
HTML

 

 

 

 


 

Classificació per matèries de les preguntes que han sortit fins araPreguntes model d'Ecologia, Biomolècules i Microbiologia (extretes de cursos anteriors)


Notes de juny dels últims anys
        - Mitjanes per matèries (històric dels darrers 5 anys)
        - Mitjanes per matèries i fases (del 2010)


Anàlisi dels exàmens de 2009