Exàmens                                         tornar a l'índex

                                                                                                                                   


Exàmens dels que som responsables, amb les seves pautes de correcció:
   

  Juny Setembre
Titular Incidències Titular Incidències
examen pautes examen pautes examen pautes examen pautes
1998 HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML
1999 HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML
2000 HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML HTML
2001 HTML HTML HTML HTML HTML HTML  
2002 HTML HTML HTML HTML HTML HTML

2003

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

2004

HTML

 PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML

HTML

PDF

HTML
2005

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

 

2006

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

2007

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

HTML

 PDF

HTML

2008 PDF HTML PDF HTML PDF HTML
2009 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2010 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2011 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2012 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2013 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2014 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML
2015 PDF PDF
HTML
PDF PDF
HTML

 

 


 

Classificació per matèries de les preguntes que han sortit fins araPreguntes model d'Ecologia, Biomolècules i Microbiologia (extretes de cursos anteriors)


Notes de juny dels últims anys
        - Mitjanes per matèries (històric dels darrers 5 anys)
        - Mitjanes per matèries i fases (del 2010)


Anàlisi dels exàmens de 2009