Ar@cne. Recursos en Internet para las Ciencias Sociales.
Universidad de Barcelona, nº 29, 1997


Department of Urban Planning and Metropolitan Affairs. Wayne State University (USA)

Rubén Puig Suñé


El Departament of Urban Planning, de la Wayne State University (EUA), és un centre que té com objectiu la docència de la planificació urbana, així com e matèries estretament lligades a aquesta, com és el cas del desenvolupament econòmic així com de la geografia física. És un centre que poseeix una direcció pròpia dins la WWW: http://www.science.wayne.edu/^gup/, la qual conté informació diversa de les activitats que ofereix. Com exemples, cal citar Ensenyament, activitats intra i extraacadèmiques, congressos i conferències.

És interessant mencionar els cursos que ofereix tan en el seu propi campus com en els centres vinculats, així com els seus continguts principals: Planning Theory and Practice, Community Design o Marketing Geography.Wayne State University (WSU) ofereix també com ensenyament el Master of Urban Planning, el qual ofereix l´oportunitat per l´alumne d´especialitzar-se en una àrea geogràfica concreta. Donada la complexitat de la societat urbana i els continus canvis de les pràctiques en la planificació urbana, aquest màster és apropiat per les necessitats dels professionals d´aquest camp. Altres serveis que ofereix aquesta web, són la publicació de les activitats intrauniversitàries més importants que fan els alumnes, en relació als treballs realitzats per aquesta. La WSU ofereix també cursos per graduats (GUP Graduate Courses) en el camp de la geografia ( Urban Canada, Metropolitan Detroit,..) cursos de planificació Urbana (Urban Planning Process, Industrial Geography així com altres cursos vinculats amb la planificació urbana (Planning Issues, Directed Study,..)

Un altra apartat, són les activitats que la facultat ofereix en aspectes com fòrums (Regional Forum to discuss an Economic Strategy for Metropolitan Detroit), així com activitats de camp realitzades a Southeast Michigan, relacionats amb la planificació urbana.

Finalment, hi ha una pàgina que ens ofereix els links que la WSU considera més addients per completar una bona formació en planificació urbana, en temes de desenvolupament de l´economia (Economic Development), demografia així com informació de planificació urbana d´àmbit nacional (American Planning Association Web Sites).

Es tracta d´una Web bastant complerta en qüestions d´informació de cursos de Planificació Urbana i activitats intrauniversitàries, tot i que no s´ofereix la possibilitat d´obtenir més informació, via E-mail, amb el departament corresponent.

A més a més, la connexió amb el host corresponent, almenys al meu cas, va ésser excessivament lenta. En resum, el geògraf interessat en el planejament urbà té que tenir en compte aquesta web dins les àmplies possibilitats que ofereix Internet en aquest sentit.


© Rubén Puig Suñé, 1997

© AR@CNE, 1997

Menú