Ar@cne. Recursos en Internet para las ciencias sociales.
Universidad de Barcelona, nº 33, 1997.

AIVP. Association Internationale Villes et Ports
Joan M. Colet Duran


En les últimes dècades, els geògrafs han augmentat el seu interès per analitzar la incidència que els canvis d'orientació del comerç internacional han produït sobre la morfologia dels fronts marítims. Un dels equips d'estudiosos més actius és el de l'escola de Southampton, coordinat per B.S. Hoyle, el qual ha impulsat una branca aplicada de la geografia portuària, aprofitant els interessos diversos que tenen lloc en les ciutats que volen revitalitzar els seus fronts marítims, amb l'objectiu d'adaptar-los a les noves demandes de la societat. Aquest equip participa en l' "Association Internationale Villes et Ports (AIVP)", en la qual l'Equip de Geografia Portuària (EGP) de la Universitat de Barcelona també collabora activament.

L' AIVP va néixer a Le Havre el 1988, a partir de la voluntat de les ciutats, els ports i els seus associats institucionals i econòmics, per crear una estructura permanent d'intercanvi d'informació i de contactes per definir els seus projectes amb les millors condicions. És una xarxa internacional d'especialistes per al desenvolupament dels espais portuaris, estructurat formalment dins el marc d'una associació internacional de dret francès. Disposa d'un Consell d'Administració de vint-i-sis membres, d'un Comitè Científic i d'una Delegació General encarregada de programar les activitats, decidides en Assemblea General, i de gestionar el funcionament de la xarxa.

A partir del 1996, l'AIVP va iniciar l'ús d'Internet com a eina de relació i de comunicació tant a l'interior com a l'exterior de la seva xarxa d'adherits i de corresponsals. El nombre de visites rebudes a la seva Web va evidenciar que aquest recurs electrònic era de gran utilitat i que despertava un gran interès. Amb la finalitat d'oferir un servei de més bona qualitat, l'AIVP va obrir un nou accés més directe amb l'adreça següent: http://www.aivp.com. Personalment, recomano connectar-hi a través del buscador http://www.yahoo.com amb la clau de recerca aivp, ja que a vegades hi ha problemes a l'hora de fer-ho directament.

En relació a l'estructura de la pàgina Web, des de la pantalla inicial es pot accedir a diversos apartats:

Conferència Internacional: aquesta associació organitza diferents reunions internacionals i ens informa sobre el programa, els temes de què es tractarà i la manera com ens podem inscriure per a la que estiguin a punt de celebrar.

Comunicacions: se'ns posa al dia sobre l'actualitat de l'AIVP.

La Revista: és la versió electrònica del butlletí d'informació trimestral Villes et Ports en forma de resums, en la qual destaca un reportatge fotogràfic del port de Rotterdam.

Presentació de l'AIVP: se'ns informa sobre quin és el seu funcionament, els seus estatuts, qui forma part del consell d'administració i, en definitiva, sobre tot allò que cal saber de l'estructura d'aquesta associació.

Programa AIVP: se'ns dóna a conèixer el calendari de les principals manifestacions i accions que tenen previstes (conferències internacionals, viatges d'estudi, seminaris).

Informació-Documentació: és un accés privilegiat als recursos documentals de l'AIVP, en el qual hi ha un llistat de les publicacions disponibles, amb un resum de cada una, sobre els temes següents: relació port-ciutat, regeneració d'espais portuaris, façanes portuàries, el paper de les ciutats portuàries en el marc de la mundialització de l'economia.

Tribuna: és un espai d'expressió, de comentaris, de punts de vista, de temes de debat, en el qual participen els adherits i els corresponsals de l'AIVP.

Pàgines Web i correu electrònic dels adherits: des d'aquí es pot accedir directament a qualsevol institució adherida a l'associació.

Per entrar en contacte amb l'AIVP: si es vol saber alguna cosa més sobre aquest organisme o fer arribar algun suggeriment al seu consell administratiu, hi ha l'adreça completa, el número de telèfon i el del fax, i el seu Email: bureau@aivp.com

En definitiva, és una pàgina Web que tothom que estigui mínimament interessat en els temes relacionats amb la geografia portuària ha de consultar. L'AIVP.com permet obtenir informació de primera mà sobre els estudis que es fan o s'han fet recentment i, a més, facilita la connexió amb institucions adherides cosa que, per a qualsevol buscador d'Internet, suposa un estalvi de temps i, evidentment, de diners en telèfon.

Per acabar, només queda dir que els internautes de parla hispana aviat podran consultar aquesta pàgina Web en castellà, ja que es troba en procés de construcció. També es troben en el mateix cas els de cultura anglosaxona. Mentrestant, el francès és l'única llengua amb què està expressada tota la informació.
 
© Copyright: Joan M. Colet Duran, 1997

© Copyright: AR@CNE, 1997


Volver al índice de Ar@cne


Menú principal