Ar@cne
REVISTA ELECTRÓNICA DE RECURSOS EN INTERNET
SOBRE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona
Nº 94, 1 de marzo de 2007
ISSN 1578-0007
Depósito Legal: B. 21.743-98


LA INFORMACIÓ I PREVISIÓ DEL TEMPS PER INTERNET:
DE SUPORT INFORMATIU A CANAL TEMÀTICAlbert Martínez i Bobé
Estudiant de Geografia, Universitat de Barcelona.
albertmbover@yahoo.ca

 


La informació i previsió del temps per internet: de suport informatiu a canal temàtic (Resum)

La previsió del temps, les imatges de satèl·lit, els mapes d'isòbares és una informació que volta per la xarxa però no sempre es fàcil de localitzar o bé no sabem amb exactitud on trobar un producte determinat. En aquest article s'intentarà organitzar-les una mica a diferent escala. Començarem per les organitzacions mundials i acabarem en un observatori de Catalunya. Evidentment que no totes les webs tenen cabuda si més no les més rigoroses i que es mantenen actualitzades al dia. Per tancar s'ha afegit un llistat de serveis meteorològics de referència.

Paraules clau: meteorologia, informació del temps, clima, mapes, radar, satèl·lits, estació meteorològica


La información y previsión del tiempo por internet: de soporte informativo a canal temático (Resumen)

La previsión del tiempo, las imágenes de satélite, los mapas de isóbaras es una información que está en la red pero no siempre es fácil de localizar o bien no sabemos con toda exactitud donde encontrar un determinado producto. En este artículo se intentará organizarlas un poco a distinta escala. Empezaremos por las organizaciones mundiales y terminaremos en un observatorio de Catalunya. Evidentemente no todas las webs tienen cabida si más no las más rigurosas y que se mantienen actualizadas al día. Para cerrar se ha añadido un listado de servicios meteorológicos de referencia.

Palabras clave: meteorología, información del tiempo, clima, mapas, radar, satélites, estación meteorológica


The information and weather forecast from internet: from informative support to tematic channel (Abstract)

The weather forecast, the images of satellite, the isobars maps are some information goes round for the net but not always its easy to locate or we do not know with accuracy where to find a determinate product. In this article it will be attempted to organize them in different scale. Starting for the world organizations and ending with a Catalonian weather observatory. Obviously not all the web pages have fit here, at least the most rigorous and the ones that keep updated on the day. At the end we added a list of weather services.

Keywords: meteorology, weather forecast, clima, maps, radar, satellite, weather stationA quina temperatura estem a la ciutat de Buenos Aires? Quin temps farà demà a Sydney? Quina era la pressió atmosfèrica el dia 7 de novembre de 1993 sobre Miralcamp? Plourà divendres a Maó? ... totes aquestes preguntes que hom s'ha fet algun dia, o bé ha sentit formular pel seu voltant tenen resposta a la xarxa. I és que des de la generalització d'internet ara ja fa més d'una dècada el material de que es pot disposar té unes dimensions que ni la biblioteca d'Alexandria <www.bibalex.org> en els seus millors temps.

A escala global

L' Organització Meteorològica Mundial , OMM, <www.wmo.ch> és una agència dins de les Nacions Unides <www.un.org>. És l'encarregada de vetllar per l'atmosfera terrestre, la interacció amb els oceans, el clima i la distribució dels recursos hídrics. Actualment està formada per 188 estats membres <www.wmo.ch/web-en/member.html> i té la seu a Suïssa. Entre les tasques rellevants té apropar la meteorologia a tothom i d'establir els actes de celebració del dia mundial de la meteorologia <www.wmo.ch/wmd> enguany centrat en els efectes sobre el pols <www.ipy.org>. L'agència equivalent a Europa és la Societat Meteorològica Europea <www.emetsoc.org>, en una web força senzilla s'hi pot trobar informació de les diferents trobades de meteorologia aplicada <www.emetsoc.org/ems2007/index.html>.


Amèrica del Nord i del Sud

La web per excel·lència amb informació meteorològica es potser amb diferència la del National Oceanic & Atmospheric Administration altrament coneguda per les seves inicials NOAA <www.noaa.gov>. Entre la multitud de serveis i funcions que ofereix podem destacar mapes del temps, previsió de l'oceà, les costes, multitud d'imatges de satèl·lit tant de la sèrie NOAA com del GOES, clima, costes, navegació.

Figura 1. Menú de navegació de la pàgina del NOAA.
Font: NOAA , 2007


La informació sobre el temps <www.nws.noaa.gov> que és d'unes dimensions i detall úniques arreu del planeta, tenen el desavantatge (relatiu) de ser restringides geogràficament als Estats Units. Entre els recursos podem trobar composicions de radar, simulacions de precipitació... L'agència oceànica està celebrant aquests dies els 200 anys d'història <oceanservice.noaa.gov>. La NESDIS < www.nesdis.noaa.gov> és la divisió dedicada a la gestió de les imatges de satèl·lit en temps real tant del GOES (Est i Oest), de diverses unitats NOAA i del NPOESS que és un satèl·lit polar. Un altre apartat és la web del Clima <www.climate.noaa.gov> lligada a un programa nacional creat a l'octubre de 2005 per a gestionar tots els productes referents a la informació climàtica i l'anàlisi de tot el que s'obté.

Als Estats Units és on també va nàixer el canal d'informació, ara d'escala internacional, The Weather Channel <www.weather.com>. La web està personalitzada en més de 20 països entre els quals destaquen: Brasil <http://br.weather.com>, Regne Unit <http://uk.weather.com>, Alemanya <http://de.weather.com>, Espanya <http://espanol.weather.com> entre molts més. Totes les versions són més o menys idèntiques, presenten una pàgina principal on apareix una imatge del satèl·lit meteorològic corresponent, enllaços per veure la previsió del temps en vídeo, a més a més de recomanacions pel viatge, la salut, i previsions locals. Aquest últim consisteix generalment en tres opcions de cerca: per codi postal, per nom o a través de divisions administratives.

Un dels productes estrella sorgit del The Weather Channel fou el canal del temps Yahoo! Weather <http://weather.yahoo.com>. Ofereix un servei molt semblant a l'anterior però amb l'afegit de disposar d'un potent cercador de continguts.

A la mateixa escala però totalment independent de mitjans de comunicació tenim la web Accuweather <http://wwwa.accuweather.com>, com a consell dir que la web és una mica lenta d'accés però que ofereix una quantitat d'informació difícil de quantificar si tenim en compte que recull centenars i fins i tot milers de ciutats de cada continent. Les principals divisions a part de la nord americana és la del Canadà i el Regne Unit. A més a més recentment han publicat una extensió <https://addons.mozilla.org/firefox/398/> pel navegador de codi lliure Firefox <www.firefox.com> que mostra la informació en temps real de la ciutat que configurem, així com la previsió a curt termini.

A nivell d'organitzacions no governamentals hi ha l'American Meteorology Society <www.ametsoc.org/> ofereix molta informació sobre congressos, publicacions, exposicions, serveis destinats als socis, referències bibliogràfiques.


Europa

El satèl·lit Meteosat envia la seva informació al centre europeu EUMETSAT <www.eumetsat.int/Home/index.htm>. Les imatges disponibles estan separades entre les de temps real <www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Real-time_Images/index.htm?l=en> i els arxius històrics.

Figura 2. Menú de selecció d'imatges del sàtel·lit Meteosat.
Font: EUMETSAT , 2007


Si us agraden les imatges impressionants sols cal visitar la galeria d'imatges del Meteosat
<www.eumetsat.int/Home/Main/Image_Gallery/Meteosat_Images_of_the_Month/Gallery/index.htm?l=en> on hi ha imatges curioses que podem establir com a fons de pantalla.

Si enlloc de la teledetecció ens interessen els models numèrics es pot visitar la pàgina de l'European Centre for Medium-Range Weather Forecasts <www.ecmwf.int>. En aquesta web molt agradable a la vista hi ha previsions a curt termini, l'estat dels oceans, previsions estacionals... una part del contingut de la web està restringida i es fa necessari registrar-vos però el material lliure és en molts casos de per si suficient.

Dues pàgines estatals però que ofereixen material d'arreu del món són la MetOffice <www.metoffice.gov.uk> i la Wetterzentrale <www.wetterzentrale.de>. La primera és la corresponent al servei meteorològic britànic que a part d'oferir informació sobre el Regne Unit <www.metoffice.gov.uk/weather/uk/index.html> tenim previsions, informació climàtica d'Europa i del món sencer. La web alemanya d'informació meteorològica ofereix entre d'altres opcions la possibilitat d'accedir a mapes històrics <www.wetterzentrale.de/topkarten/fsslpeur.html> (des de 1876 per Alemanya i des de 1880 per Europa) de pressió atmosfèrica i d'imatges de satèl·lit. Des de l'1 de gener de 1948 disposem dels mapes de geopotencial a 500hPa amb la pressió atmosfèrica i els de 850hPa amb la temperatura diaris.


Espanya

A nivell nacional l'organisme encarregat de gestionar tots el serveis meteorològics és l' Instituto Nacional de Meteorologia <www.inm.es>. En la seva web podem distingir amb facilitat el que és informació climàtica de la meteorològica cosa que en algunes webs vistes anteriorment queda una mica confús.

Figura 3. Mapa de previsió del temps per a Espanya.
Font: INM, 2007


Amb un menú basat en pestanyes trobem tot tipus d'informació a nivell estatal. Si anem per ordre podem veure que tenim previsions marítimes <www.inm.es/web/infmet/predi/metmar/indpuer5.html>, l'índex de radiació ultraviolat, la probabilitat de precipitació a un, dos i fins a tres dies vista. Una funció interessant és una estimació que fa sobre el temps a totes les localitats espanyoles, no és fiable al 100% però si que ens dóna una mica d'idea del que ens espera. Aquesta mateixa opció la tenim en províncies i a nivell nacional evidentment. El model numèric que utilitza l'INM és l'HIRLAM <www.inm.es/web/infmet/modnum/hirlam.html> que ens ofereix mapes cada 6 hores (0, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 i 48 hores), en superfície per la pressió, precipitació, temperatura i la superposició de la temperatura i el vent en superfície. A més a més també tenim la temperatura i l'altitud geopotencial en: 1000, 850, 700, 500, 300, 250 i 200 hPa. També hi ha l'opció de veure els models del Centre Europeu de Predicció a Mitjà Termini. Una de les opcions interessants de la pàgina és la possibilitat de visualitzar una composició de radars meteorològics de diferents comunitats de manera que tenim la possibilitat de seguir tempestes per tota la península <www.inm.es/web/infmet/radar/radar.html>

Una web del govern espanyol que ens ofereix força informació climàtica és la del Ministerio de Medio Ambiente <www.mma.es> en la seva secció Cambio Climático <www.mma.es/portal/secciones/cambio_climatico/> on entre d'altres coses hi trobem les recomanacions de la CCPCC <www.ipcc.ch> per a l'aplicació coordinada del règim del comerç de drets d'emissió d'Espanya.

Com a portal de parla hispana que no depen de l'administració tenim Meteored <http://meteored.com> que es defineixen com el principal portal sobre meteorologia en aquest idioma. El menú navegable de l'esquerra permet accedir directament al tema o secció que volem. La base de dades és ara de 229 països dels quals tenim la predicció, el temps real, imatge del satèl·lit, models numèrics de previsió, predicció a curt termini, mapa d'isòbares, estat del mar i temperatures. La secció estrella és la dels satèl·lits <www.meteored.com/principal/satelites.asp> que amb un simple clic podem repassar-los tots.

Només dues comunitats autònomes tenen servei meteorològic amb pàgina web: Catalunya Catalunya <www.meteo.cat> i Galícia <www.meteogalicia.es>. La web gallega està gestionada per la Consellería de Medio Ambiente <http://medioambiente.xunta.es/>


Catalunya

A Catalunya existeixen pàgines d'informació oficial com és la del Servei Meteorològic de Catalunya <www.meteocat.org> una web que ha experimentat canvis substancials des de les primeres versions de la pàgina i depement de la Generalitat de Catalunya <www.gencat.cat>. Fa pocs mesos que es va presentar la darrera versió molt més manejable i ràpida que les anteriors.


Figura 4. Pàgina principal del Servei Meteoròlic de Catalunya.
Font: METEOCAT, 2007


En ella podem trobar la previsió de fins a 8 dies vista, i la disponibilitat d'accedir en temps real a les dades de temperatura, pressió i humitat entre d'altres variables de les estacions de la Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques <www.meteocat.org/marcs/marc_dades.html> repartides per tot Catalunya. Com a productes propis hi ha els models numèrics MASS elaborats a i per a Catalunya. És important destacar també les dades climàtiques <www.meteocat.org/marcs/marc_clima.html> , l'Atles Climàtic de Catalunya <http://magno.uab.es/atles-climatic/> i els Anuaris de dades meteorològiques

Sense sortir del mateix àmbit hi ha el servidor meteorològic d' Infomet <www.infomet.fcr.es>. Aquest està gestionat per la Universitat de Barcelona <www.ub.edu>, el Departament d'Astronomia i Meteorologia <www.am.ub.es> de la Facultat de Física <www.ub.edu/fisica> i la Fundació Catalana per a la Recerca <www.fcr.es>. La seva funció de servidor és basa en oferir productes com imatges de radar, de Meteosat, NOAA, dades superficials de Catalunya, Europa i fins i tot del món sencer. Imatges de webcams en temps real, un mapa de les descàrregues de llamps sobre Catalunya <www.infomet.fcr.es/llamps/>. Els models que ofereix a part del MASS, són l'MM5, HIRLAM (del INM), AVN, GME, ECMWF, UKMO i DWD. Per complementar-la hi ha un seguit d'eines <www.infomet.fcr.es/eines/> que ens ajuden a deixar clars certs conceptes i fins i tot hi trobem calculadora les coordenades UTM de qualsevol punt de Catalunya <www.infomet.fcr.es/misc/catalatlon.cgi>.

A nivell d'associacions en destaquem dues a Catalunya. L'Associació Catalana de Meteorologia <www.acamet.org> és una associació sense afany de lucre creada a la tardor de 1995 amb motiu de la commemoració del 125è aniversari del naixement i el 25è de la mort del doctor Eduard Fontserè i Riba <www.acamet.org/fontsere> considerat el pare de la meteorologia catalana. Amb la finalitat de promoure i divulgar el coneixement dels fenòmens meteorològics de la Mediterrània occidental, l'associació elabora una revista <http://tethys.cat/> ara en fase de proves. També col·labora amb el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Àrea de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona pel premi Internacional de Meteorologia Eduard Fontserè i les jornades de meteorologia del mateix nom.

L'altra entitat catalana destacable és l' Associació Catalana d'Observador Meteorològics <www.acom.es> aquesta de caire científic i cultural que agrupa les persones interessades en la meteorologia i les ciències relaciones amb ella, ja sigui com a afeccionats, estudiants, professionals o per simple inquietud cultural. Una de les activitats que promouen és el concurs fotogràfic de meteorologia FOTOMET lligat a la Setmana Catalana de Meteorologia.

No podem tancar aquest article sense parlar abans d'algunes pàgines pioneres amb meteorologia i que moltes d'altres les enllacen, i les segueixen de ben a prop.


Pàgines a escala local

El CREAF <www.creaf.uab.es/> és el Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals de Catalunya , en ell trobem infinitat de cartografia climàtica i meteorològica que es pot descarregar gratuïtament <http://mediambient.gencat.net/cat/el_departament/cartografia/fitxes/inici.jsp?ComponentID=7150&SourcePageID=3351#1> i ser utilitzada amb el visor gratuït i en català de Miramon <http://www.creaf.uab.es/miramon/> cada vegada més utilitzat per l'administració europea. Un dels productes que sorgí d'aquí i que ha pres cos per si sol ha estat l' Atles Climàtic Digital de la Península Ibèrica <www.opengis.uab.es/WMS/iberia/ca_index.htm> on tenim a la nostra disposició mapes climàtics mensuals i anuals, de temperatura mitjana (mínimes, mitjanes i màximes), precipitació i radiació solar.

Fins ara hem estat parlant molt de dades, mapes, models, d'estacions... però no n'hem vist cap de prop. Si volem conèixer l'intríncolis d'una estació, com és un termohidrògraf, o fins i tot tenir l'oportunitat de visitar-ne una hem d'anar fins a Sort. Allí en Ramon Baylina ens obre les portes d'una de les estacions més pioneres de Catalunya </www.meteosort.com/>. A part de descobrir aparells, el seu funcionament,... hi ha una secció dedicada a curiositat meteorològiques com per exemple el càlcul de l'índex de xafogor <www.meteosort.com/meteosort/cat/q_d_20.htm> que tant ens parlen els meteoròlegs de TV3 quan arriba l'estiu.


Relació de diferents serveis meteorològics nacionals agrupats per continents

Àfrica

Argelia (Office National de la Météorologie Algerie)

http://www.meteo.dz

Txad (Direction des Ressources en Eau et de la Météorologie)

http://www.meteo-chad.net

Egipte (Egyptian Met. Authority. EMA)

http://nwp.gov.eg

Kenia (Kenya Meteorological Department)

http://www.meteo.go.ke

Lesotho (Lesotho Meteorological Service)

http://www.lesmet.org.ls

Marroc (Direction de la Météorologia Nationale )

http://www.marocmeteo.ma

Moçambic (Instituto Nacional de Meteorología)

http://www.inam.gov.mz

Seychelles (Seychelles Meteorological Service)

http://www.seychelles.net/meteo

Sud Àfrica (South African Weather Bureau)

http://www.weathersa.co.za

Swatzirlandia

http://www.swazimet.gov.sz

Tanzània (Tanzania Meteorological Agency)

http://www.meteo.or.tz

Uganda (Uganda Meteorology Department)

http://www.meteo-uganda.net

Zimbague

http://weather.utande.co.zw

Amèrica

Antigua y Barbuda (Antigua & Barbuda Meteorological Services)

http://www.antiguamet.gov.ag

Argentina (SMN)

http://www.meteofa.mil.ar

Bahamas (Department of Meteorology)

http://www.bahamasweather.org

Bolivia (Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología)

http://www.senamhi.gov.bo

Brasil (INMET - Instituto Nacional de Meteorologia)

http://www.inmet.gov.br

Canadà (AES)

http://www.msc-smc.ec.gc.ca

Chile

http://www.meteochile.cl

Colombia (IDEAM)

http://www.ideam.gov.co

Costa Rica (IMN)

http://www.imn.ac.cr

Cuba (Instituto de Meteorología INSMET)

http://www.met.inf.cu

Ecuador (INAMHI)

http://www.inamhi.gov.ec

El Salvador (Servicio Nacional de Estudios Territoriales)

http://www.snet.gob.sv

Estados Unidos (Nacional Weather Service, NOAA)

http://www.nws.noaa.gov

Guayana (Guayana Hydrometeorological Service)

http://www.guyanaclimate.org

México (SMN)

http://smn.cna.gob.mx/SMN.html

Panamá (Gerencia de Hidrometeorología ETESA)

http://www.hidromet.com.pa

Paraguay (Dirección Nacional de Aeronáutica Civil)

http://www.dinac.gov.py

Perú (Servicio Nacional de Met e Hidrología SENAMHI)

http://www.senamhi.gob.pe

República Dominicana

http://www.onamet.gov.do

Uruguay (Dirección Nacional de Meteorología)

http://www.meteorologia.com.uy

Venezuela (Servicio Meteorología para la Aviación )

http://www.meteorologia.mil.ve

Àsia

Aràbia Saudita (Meteorological & Environmental Protection Administration)

http://www.mepa.org.sa

Armènia (Depart. of Hydromet. of The Republic of Armenia)

http://www.meteo.am

Brunei (Brunei Met. Service)

http://www.civil-aviation.gov.bn/bms

Xina (The China Met. Administration)

http://www.cma.gov.cn

Corea

http://www.kma.go.kr

Hong Kong (The Royal Observatory) China

http://www.info.gov.hk/hko

India (India Meteorological Department)

http://www.imd.ernet.in/main_new.htm

Indonèsia (BMG)

http://www.cbn.net.id/commerce/bmg/

Iran (Islamic Republic of Iran Meteorological Organization)

http://www.irimet.net

Israel (Israel Meteorological Service)

http://www.ims.gov.il

Japó (Japan Met. Agency)

http://www.kishou.go.jp

Jordània (Jordan Meteorological Department)

http://www.jmd.gov.jo

Malàisia (MMS)

http://www.kjc.gov.my

Nepal (Department of Hidrology and Meteorology)

http://www.dhm.gov.np

Oman (Directorate General of Civil Aviation and Met.)

http://www.met.gov.om/index.php3

Pakistan (Pakistan Met. Department)

http://met.gov.pk

Singapur (MSS)

http://www.gov.sg/metsin

Sri Lanka (Department of Meteorology)

http://www.meteo.slt.lk

Tailàndia (Thai Met. Department)

http://www.tmd.go.th

Taiwan (Central Weather Bureau)

http://www.cwb.gov.tw

Turquia (Turkish State Meteorological Service)

http://www.meteor.gov.tr

Europa

Alemanya (Deutscher Wetterdienst)

http://www.dwd.de

Àustria (ZAMG)

http://www.zamg.ac.at

Bèlgica (Royal Meteorological Institue of Belgium)

http://www.meteo.oma.be/IRM-KMI/

Bosnia Herzegovina (Meteo BIH)

http://www.fmzbih.com.ba

Bulgària (NIMH)

http://www.meteo.bg

Croacia (Meteorological and Hydrological Service)

http://www.meteo.hr

Dinamarca (DMI)

http://www.dmi.dk

Eslovàquia (SHI)

http://www.shmu.sk

Eslovènia

http://www.rzs-hm.si

Espanya (Instituto Nacional de Meteorología INM)

http://www.inm.es

Estònia (EMHI)

http://www.emhi.ee

Finlàndia (Ilmatieteen laitos)

http://www.fmi.fi

França (Meteo-france)

http://www.meteo.fr

Grècia (Hellenic National Meteorological Service)

http://www.hnms.gr

Hongria (HMS)

http://www.met.hu

Irlanda (The Irish Meteorological Serice)

http://www.met.ie

Itàlia (SMFAI)

http://www.meteoam.it

Letònia (HMP)

http://www.meteo.lv

Lituània (Lithuanian Hidrometeorological Service)

http://www.meteo.it

Noruega

http://www.met.no

Països Baixos (KNMI)

http://www.knmi.nl

Polònia (IMGW)

http://www.imgw.pl

Portugal (Institut de Meteorologia)

http://www.meteo.pt

Regne Unit (The Met Office)

http://www.metoffice.gov.uk

República Txeca (CHI)

http://www.chmi.cz

Macedònia

http://www.meteo.gov.mk

Romania (INMH)

http://www.inmh.ro

Rússia (Russian Federal Service for Hydromet. and Enrivonment Monitoring)

http://www.meteorf.ru

Suècia (SMHI)

http://www.smhi.se

Suïssa

http://www.sma.ch

Iugoslàvia (FHI)

http://www.meteo.yu

Oceania

Austràlia (Bureau of Meteorology)

http://www.bom.gov.au

Fiji (Fiji Meteorological Serivce)

http://www.met.gov.fj

Illes Salomó (Solomon Island Meteorological Serice)

http://www.met.gov.sb

Nova Zelanda (MetService)

http://www.met.co.nz

Samoa (Samoa Meteorology Division)

http://www.meteorology.gov.ws


Recursos electrònics

ACCUWEATHER. [En linia]. State College, Pennsylvania: Accuweather Inc., 2007. <wwwa.accuweather.com>. [22 de febrer de 2007]

AMERICAN METEOROLOGY SOCIETY. [En linia]. Boston: AMS, 2007. <http://www.ametsoc.org>. [19 de febrer de 2007]

ASSOCIACIÓ CATALANA D'OBSERVADORS METEOROLÒGICS. [En linia]. Barcelona, 2007. <http://www.acom.es>. [26 de febrer de 2007]

ASSOCIACIÓ CATALANA DE METEOROLOGIA. [En linia]. Barcelona, 2007. <http://www.acam.cat>. [26 de febrer de 2007]

ATLES CLIMÀTIC DIGITAL DE CATALUNYA. [En linia]. Cerdanyola del Vallés: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. <http://mango.uab.es/atles-climatic>. [26 de febrer de 2007]

ATLES CLIMÀTIC DIGITAL DE LA PENÍNSULA IBÈRICA. [En linia]. CREAF. Cerdanyola del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. <http://www.opengis.uab.es/WMS/iberia/ca_index.htm>. [22 de febrer de 2007]

BIBLIOTHECA ALEXANDRINA. [En linia]. Alexandria, 2007. <http://www.bibalex.org>. [19 de febrer de 2007]

CENTRE DE RECERCA ECOLÒGICA I APLICACIONS FORESTALS. [En linia]. Cerdanyola del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. <http://www.creaf.uab.es>. [22 de febrer de 2007]

CLIMATE PROGRAM OFFICE. [En linia]. NOAA. Washington, D.C: U.S. Department of Commerce, 2007. <http://www.climate.noaa.gov>. [19 de febrer de 2007]

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE. [En linia]. Santiago de Compostela: Xunta de Galicia, 2007. <http://medioambiente.xunta.es>. [19 de febrer de 2007]

DEPARTAMENT D'ASTRONOMIA I METEOROLOGIA. [En linia]. Barcelona: Univeristat de Barcelona, 2007. <http://www.am.ub.es>. [26 de febrer de 2007]

EUROPEAN CENTRE FOR MEDIUM-RANGE WEATHER FORECASTS. [En linia]. Reading, UK: ECMWF, 2007. <http://www.ecmwf.int>. [26 de febrer de 2007]

EUROPEAN METEOROLOGICAL SOCIETY. [En linia]. Berlin: Free Univeristy of Berlin, 2007. <http://www.emetsoc.org>. [22 de febrer de 2007]

EUROPEAN ORGANISATION FOR THE EXPLOIATATION OF METEOROLOGICAL SATELLITES (Eumetsat). [En linia]. Darmstadt, Alemanya: EUMETSAT, 2007. <http://www.eumetsat.int>. [19 de febrer de 2007]

FACULTAT DE FÍSICA. [En linia]. Barcelona: Universitat de Barcelona, 2007. <http://www.ub.edu/fisica>. [26 de febrer de 2007]

FUNDACIÓ CATALANA PER A LA RECERCA I LA INNOVACIÓ. [En linia]. Barcelona, 2007. <http://www.fcr.es>. [26 de febrer de 2007]

GENERALITAT DE CATALUNYA. [En linia]. Barcelona, 2007. <http://www.gencat.cat>. [22 de febrer de 2007]

INFOMET. [En linia]. Barcelona: Univeristat de Barcelona, 2007. <http://www.infomet.fcr.es>. [26 de febrer de 2007]

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. [En linia]. Madrid: Ministerio de Medio Ambiente, 2007. <http://www.inm.es>. [19 de febrer de 2007]

INTERNATIONAL POLAR YEAR 2007-2008. [En linia]. Gènova: World Meteorological Organization, 2007. <http://www.ipy.org>. [22 de febrer de 2007]

METEOGALICIA. [En linia]. Santiago de Compostela: Universidad de Santiago de Compostela, 2007. <http://www.meteogalicia.es>. [19 de febrer de 2007]

METOFFICE. [En linia]. Devon, UK: MetOffice, 2007. <http://www. metoffice.gov.uk>. [26 de febrer de 2007]

METEORED. [En linia]. Madrid: Alpred, S.L., 2007. <http://www.meteored.es>. [19 de febrer de 2007]

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. [En linia]. Madrid, 2007. <http://www.mma.es>. [19 de febrer de 2007]

MIRAMON. [En linia]. CREAF. Cerdanyola del Vallès: Universitat Autònoma de Barcelona, 2007. <http://www.creaf.uab.es/miramon>. [22 de febrer de 2007]

MOZZILLA FIREFOX. [En linia]. Mountain View, California: Mozzilla Foundation, 2007. <http://www.firefox.com>. [19 de febrer de 2007]

NATIONAL ENVIRONMENTAL SATELLITE, DATA, AND INFORMATION SERVICE, NESDIS. [En linia]. NOAA. Washington, D.C: U.S. Department of Commerce, 2007. <http://www.nesdis.noaa.gov>. [19 de febrer de 2007]

NATIONAL OCEAN SERVICE. [En linia]. NOAA. Washington, D.C: U.S. Department of Commerce, 2007. <http://oceanservice..noaa.gov>. [19 de febrer de 2007]

NATIONAL OCEANIC & ATMOSPHERIC ADMINISTRATION, NOAA. [En linia]. Washington, D.C: U.S. Department of Commerce, 2007. <http://www.noaa.gov>. [19 de febrer de 2007]

NATIONAL WEATHER SERVICE. [En linia]. NOAA. Washington, D.C: U.S. Department of Commerce, 2007. <http://www.nws.noaa.gov>. [19 de febrer de 2007]

SERVEI METEOROLÒGIC DE CATALUNYA. [En linia]. Barcelona: Generalitat de Catalunya, 2007. <http://www.meteo.cat>. [19 de febrer de 2007]

TETHYS, REVISTA DEL TEMPS I EL CLIMA DE LA MEDITERRÀNIA OCCIDENTAL. [En linia]. Barcelona: ACAM, 2007. <http://tethys.cat>. [26 de febrer de 2007]

THE WEATHER CHANNEL. [En linia]. New York: National Weather Service, 2007. <http://www.weather.com>. [22 de febrer de 2007]

OBSERVATORI METEOROLÒGIC DE SORT. [En linia]. BAYLINA, Ramon. Sort, 2007. <http://www.meteosort.com>. [22 de febrer de 2007]

UNITED NATIONS. [En linia]. New York: United Nations, 2007. <http://www.un.org>. [19 de febrer de 2007]

UNIVERSITAT DE BARCELONA. [En linia]. Barcelona, 2007. <http://www.ub.edu>. [26 de febrer de 2007]

WETTERZENTRALE. [En linia]. Bad Herrenalb, Alemanya, 2007. <http://www.wetterzentrale.de>. [26 de febrer de 2007]

WORLD METEOROLOGICAL ORGANIZATION. [En linia]. Gènova: United Nations, 2007. <http://www.wmo.ch>. [19 de febrer de 2007]

YAHOO! NEWS WEATHER. [En linia]. New York: The Weather Channel, 2007. <http://weather.yahoo.com>. [22 de febrer de 2007]© Copyright Albert Martínez Bobé, 2007.
© Copyright Ar@cne, 2007.

Ficha bibliográfica:

MARTINEZ BOBÉ, Albert. La informació i previsió del temps per internet: de suport informatiu a canal temàtic. Ar@cne. Revista electrónica de recursos en Internet sobre Geografia y Ciencias Sociales. [En línea]. Barcelona: Universidad de Barcelona, nº94, 1 de marzo de 2007. <http://www.ub.es/geocrit/aracne/aracne-094.htm>.Índice de Ar@cne

Geocritica

Menú principal de Geo Crítica