Biblio 3W
REVISTA BIBLIOGRÁFICA DE GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES
Universidad de Barcelona 
ISSN: 1138-9796. Depósito Legal: B. 21.742-98 
Vol. XV, nº 887, 5 de septiembre de 2010

[Serie  documental de Geo Crítica. Cuadernos Críticos de Geografía Humana]

 

Número extraordinari dedicat al seminari sobre

LES SOCIETATS URBANES DAVANT LA REFORMA AMBIENTAL: VISIONS I PROPOSTES AL VOLTANT DE LA SOSTENIBILITAT

Barcelona, 28 i 29 de setembre de 2009

Edición a cargo de Gerard Jori i M. Àngels Alió


(1) M. Àngels Alió i Gerard Jori. La recerca universitària sobre la reforma ambiental urbana. Experiències des de l’ecologia social

(2) David Dueñas i Cid. Gestió pública i governança: caminen en la mateixa direcció?

(3) Joan Ramon Ostos Falder. Els fluxos d’aigua a la ciutat de Barcelona (1717-2009). Abastiment i consum d’aigua en l’evolució del seu metabolisme urbà

(4) David Peña Caballero. Vulnerabilitat urbana davant la hipòtesi de la crisi energètica a l’Àrea Metropolitana de Barcelona: estudi preliminar

(5) Germán Llerena del Castillo, Mariona Espinet Blanch, Aitana Martín-Aragón Navazo i Kevin Fisher Sabrià. La recerca sobre el parc rural de la Torre Negra: oportunitats per a la reforma ambiental de Sant Cugat del Vallès


Índice de Biblio 3W