EL MOLÍ DE SANT ANDREU, UN MONUMENT EN PERILL


Al barri barceloní de Sant Andreu es conserva un tram de l'antic Rec Comtal, l'obra pública de caràcter hidràulic més emblemàtic de la Barcelona medieval, de gran importància, que va contribuir notòriament al desenvolupament econòmic de la ciutat de Barcelona i dels pobles per on passava, com Sant Andreu de Palomar i Sant Martí de Provençals.

Paral·lelament al carrer del Coronel Monasterio, prop de les antigues casernes de Sant Andreu, hi ha les restes del molí de Sant Andreu, al costat mateix de l'antic camí que duia a Santa Coloma de Gramenet i del que encara es conserva, ara força malmès, el pont que passava per sobre del Rec Comtal. L'existència d'un molí en aquest indret es remunta al segle XI, com a mínim. En aquests moments les seves restes estan al descobert.

El 22 de novembre de 1994 el Conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, l'Honorable Sr. Joan Guitart, va signar una declaració d'Espai de Protecció Arqueològica al tram de Rec Comtal on hi ha les restes del Molí de Sant Andreu. L'Ajuntament de Barcelona quan presentà a les entitats andreuenques el Pla Sant Andreu-La Sagrera va comentar que tenia prevista una zona verda a on hi hauria el parc del Molí del Rec.

En aquests moments a la zona declarada Espai de Protecció Arqueològica s'hi treballa per a construir una via que ha de comunicar el nus de la Trinitat fins al carrer Potosí, que en principi no afecta les restes arqueològiques existents.

La sorpresa s'ha produït quan l'Ajuntament de Barcelona ha previst una zona d'equipaments a l'Espai de Protecció Arqueològica i al seu voltant la construcció d'unes vivendes. A més, bona part de l'Espai ha estat cobert per una aportació de terres que reomplen el terreny amb un gruix mig d'1,80 m. i amb la desfeta de paraments laterals tant de l'entrada com de la sortida d'aigües del carcabà i la destrucció de gran part del pont de l'antic camí de Santa Coloma, donant la impressió d'emprar la clàssica política de fets consumats.

Davant d'aquesta situació es creu que caldria la realització d'unes excavacions arqueològiques per tal de determinar el valor exacte de les restes actuals i de les que es puguin trobar i fer-ne un estudi rigorós del que ha representat, per a Barcelona i Sant Andreu, aquest molí. També es creu que s'ha de vetllar per conservar aquestes restes en el millor estat possible així com de buscar un forma per tal de treure'n el millor profit didàctic per a les generacions actuals i futures. Sens dubte ens trobem davant d'un patrimoni que creiem que s'ha de salvar perquè són senyals d'identitat importants de Barcelona i de Sant Andreu, a part de la importància històrica que per al nostre país tenen aquestes restes.

S'admeten adhesions personals i col.lectives a aquesta iniciativa en defensa del molí vell de Sant Andreu. Es pot enviar l'adhesió amb les dades personals i el nº del D.N.I. (o pasaport per als estrangers) a aquesta direcció:

Centre d'Estudis Ignasi Iglesies, Carrer Ignasi Iglesies, 33 baixos, 08030 Barcelona
Persona de contacte per a iniciatives a proposar: Sr. D. Magí Travesset i Queraltó Telf. 93 346 89 51

o a SOS-Monuments, Obradors, 6-8, 08002 Barcelona

Tornar a l'inici de la pàgina