SOS-MONUMENTS - Patrimoni en perill

La situació de la finca "Villa Urània"de Barcelona.

Josep Mª Vilanova


La finca situada entre el carrer Saragossa (núm. 29) i la Via Augusta (núms. 102-104) és coneguda arreu del món com a "Villa Urània" en memória de l'astrónom més ilustre del nostre païs, Josep Comas i Solà, que hi va viure i treballar fins a la seva mort, l'any 1937, llegant-la a l'Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de destinar-la a observatori popular, grup escolar o institució cultural.

És una torre aïllada, en el centre d'una illa totalment consolidada, i separada dels seus llindars amb veïns i als carrers a través d'un jardí amb una exhuberant vegetació, que la fa molt singular en el seu entorn. La finca té en total una superfície de 914 m2. L'edifici consta d'una planta baixa de 190 m2 construits, amb una petita part de semi-soterrani i una primera planta de 90 m2. La resta de l'espai correspon a jardins propis de la finca (724 m2), molt visibles tant des del carrer Saragossa com des de la Via Augusta.

La planta baixa i el semi-soterrani corresponen a la part històrica de l'edifici que es va construir a petició del Sr. Bienvenido Comas, pare de Josep Comas i Solà, segons l'autorització de l'Ajuntament de Sant Gervasi de Cassolas, de 14 de juliol de 1868. La documentació consta de la façana principal, secció i tanca al carrer Saragossa, i està signada per l'arquitecte Magin Rius. Es tracta d'una construcció senzilla peró representativa de la seva época, amb detalls ornamentals de caràcter neoclàsic en la delimitació de finestres i portes i en els remats de cornises i baranes. La primera planta és un afegit posterior, relacionat amb les necessitats de l'ús de parvulari municipal que la finca acull des de 1965.

A aquestes característiques singulars de la construcció, s'hi ha d'afegir l'ampli jardí d'orígen noucentista (720 m2), que destaca en un entorn urbà caracteritzat per la transformació de l'antic paissatge de casetes en un paissatge d'edificis entre mitgeres en alçada. Els valors de "Villa Urània" resalten no tan sóls per ser un vestigi d'una ciutat perduda, sino per ser avui dia un petit oasis en mig d'un entorn totalment colmatat.

La finca va ser llegada a la ciutat per la voluntat testamentària de Josep Comas i Solà (1936), ratificada pels seus hereus i acceptada per l'Ajuntament a través de l'Alcalde Miquel Mateu i Pla l'any 1942, llegat que fa explícita la condició que es destinés a observatori popular, grup escolar o institució cultural.

La importància de la figura de Josep Comas i Solà en el mon cultural barceloní de la seva época, i sobretot en el camp de l'astronomia, és indubtable. Va ser l'impulsor de l'Observatori Fabra de Barcelona i el seu primer director, president des de la seva fundació a Barcelona el 1911 de la "Sociedad Astronómica de España", posteriorment ampliada a América degut al seu gran creixement, i membre de la "Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona" des de 1901. La seva projecció és d'abast universal, trobant-se referéncies explícites de la seva figura als més importants observatoris i museus astronómics del món, com Paris, Londres i New York.

Pero "Villa Urània" no tan sols era un lloc per viure. En aquesta finca hi tenia el seu observatori particular, ideal si considerem les condicions dels seus entorns en aquella época, i des d'on va realitzar nombrosos descobriments astronómics ampliament documentats i referenciats en els llibres d'astronomia. Així ho testifica la placa que actualment hi ha a la tanca de la finca que dóna a la Via Augusta i que diu textualment:

EN SU OBSERVATORIO DE ESTA "VILLA URANIA" EL ASTRONOMO JOSE COMAS SOLA DESCUBRIO EN 20 DE MARZO DE 1915 EL PLANETA HISPANIA (804) PRIMERO DE LA SERIE DE ASTROS DESCUBIERTOS POR EL QUE FUE PRIMER DIRECTOR DEL OBSERVATORIO FABRA 1869-1937

També va ser un espai de dinamització i divulgació cultural, en el sentit més ampli que es pugui donar a aquesta expressió, a través de sessions de caràcter més íntim que les amplies sessions de divulgació que va realitzar en el marc de l'Observatori Fabra o d'altres societats científiques i culturals de la ciutat, així com a través de més de mil articles a la prensa de l'època.

Per aquestes raons, "Villa Urània" és un lloc de visita obligada pels astrónoms dels nostre pais i per tots aquells que s'interessen per aquesta ciència.

El destí actual de la finca és el de parvulari (segon cicle de l'educació infantil) de l'Escola Municipal Reina Violant-Comas i Solà, que té l'edifici principal on es fan els cursos d'educació primària al carrer Trilla, dins del Districte Municipal de Gràcia.

A finals de l'any 1994, l'Ajuntament va informar al Consell Escolar de la seva voluntat de vendre la finca, el que comportava necessariament el trasllat del parvulari. Aquesta proposta va ser rebutjada per l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, que van informar a la Federació d'Associació de Veïns de Barcelona de la possible pérdua per a la ciutat d'aquesta finca privilegiada, així com als hereus de Comas i Solà sobre el possible incompliment del llegat. Aquell primer intent per part de l'Ajuntament es va aturar, i l'any 1996, la FAVB va sol.licitar oficialment la recalificació de la finca com a equipament pùblic i la seva inclusió en el Catàleg d'edificis protegits de la ciutat, sent les dues propostes denegades per l'Ajuntament.

Aquesta lluita cívica en defensa d'una finca pública singular ha estat recollida en diverses resenyes de prensa:

- Revista Bon Dia (Gràcia) núm. 20, febrer-març 1995

- El País, "Quadern" 2 de febrer de 1995

- El País, 10 d'agost de 1996

- La Vanguardia, 10 d'agost de 1996

El desembre de 1997, altra cop l'Ajuntament ha formulat davant el Consell Escolar la seva voluntat de tirar endavant la mateixa proposta de fa tres anys.


Josep M. Vilanova, Dr. arquitecte


Tornar a l'inici de la pàgina