Joan RÀFOLS I CASAMADA

Última actualización: 12 de noviembre de 2002


Datos personales
Currículum abreviado
Datos personales y profesionales
Publicaciones
Colaboraciones editoriales
Asistencia a cursos
Sociedades a las que pertenece
Participación en congresos, jornadas, simposia
Otras actividades relevantes


Datos personales

Nacimiento: Barcelona, 31 de octubre de 1930
Domicilio y dirección postal: Avenida de la República Argentina, 54, 3º 2ª
08023 Barcelona
España

E-mail: jrafols@eresmas.net

Volver al inicio de la página


Currículum abreviado

Ingeniero Técnico Agrícola —especialidad Horto–Fruticultura y Jardinería— por la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (1984). Licenciado en Geografía e Historia —especialidad Geografía Física— por la Universitat de Barcelona (UB) (1992). Programa de doctorado (1993–1995): Pensament geogràfic i organització del territori, del Departament de Geografia Humana (UB). Tesis doctoral (director Prof. Dr. Horacio Capel) en fase de redacció final: El subministrament de llet a la ciutat de Barcelona, segles XIX i XX. Problemes higiènics i innovacions científiques i tecnològiques en l’evolució d’un proveïment urbà.

Especializado en el estudio de la leche y  de su consumo humano, tiene publicados diversos trabajos relacionados con este tema, además de otros sobre diferentes cuestiones.

Funcionario jubilado del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, fue director durante seis años de la revista Catalunya Rural i Agrària. Colaborador de la revista virtual Geocrítica de la UB.

Volver al inicio de la página


Datos académicos y profesionales

Ingeniero Técnico Agrícola, especialidad Hortofruticultura y Jardinería, por la Escola Superior d'Agricultura de Barcelona. Año 1984.

Licenciado en Geografía e Historia, especialidad Geografía Física, por la Universidad de Barcelona (UB). Año 1992.

Programa de doctorado: Pensamiento geográfico y organización del territorio, del Departamento de Geografía Humana (UB). Cursos 1993-94 y 1994-95.

Tesis doctoral: El subministrament de llet a la ciutat de Barcelona, segles XIX i XX. Problemes higiènics i innovacions científiques i tecnològiques en l'evolució d'un proveïment urbà, bajo la dirección del Prof. Dr. Horacio Capel. Actualmente en fase de elaboración y redacción final.

Otros estudios universitarios: cursados estudios de Ciencias Químicas en la UB durante los años 1950-56.

Situación profesional actual: Funcionario jubilado de la administración autonómica de Cataluña, Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Su último cargo fué el de jefe del Servicio de Información y Comunicación.

Volver al inicio de la páginaPublicaciones

RÀFOLS CASAMADA, J. (1982), "Criteris econòmics en l'avaluació de nous conreus. Fórmula tipus i indicadors de conveniència", Arxius de l'Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, Barcelona, 24, 65-70

RÀFOLS CASAMADA, J. (1991), "L'Agricultura i l'efecte hivernacle", Avui, Barcelona, 6 marzo, 13

RÀFOLS CASAMADA, J. (1993), "Problemas higiénicos y aplicación de innovaciones científicas y tecnológicas en el abastecimiento de leche a la ciudad de Barcelona", en HORMIGON, M., AUSEJO, E., y D'HOMBRES, J. (Eds.) XIXth International Congress of History of Science, Zaragoza (España) 22-29 agosto 1993, Book of Abstracts, Scientific Sections, University of Zaragoza, 1993, T6-6

RÀFOLS CASAMADA, J. (1994a), "Barcelona, deu anys sense vaques", La Veu del Carrer, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Barcelona, 23, 18

RÀFOLS CASAMADA, J. (1994b), "Carles Carreras: geografia urbana de Barcelona", La Veu del Carrer, Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona, Barcelona,25, 10

RÀFOLS CASAMADA, J. (1995a), [ Seudónimo: DE MOREI, J.], "Castellar de n'Hug", Catalunya Rural i Agrària, Barcelona, 18, 22-23

RÀFOLS CASAMADA, J. (1995b), [ Seudónimo: DE MOREI, J.], "La canya: humilitat i utilitat", Catalunya Rural i Agrària,Barcelona, 18, 28-30

RÀFOLS CASAMADA, J. (1995c), "Algunes consideracions teòriques sobre l'agricultura i el seu desenvolupament", Quaderns Agraris, Barcelona 17, 77-83

RÀFOLS CASAMADA, J. (1996a), [ Seudónimo: DE MOREI, J.], "Clima i temps", Catalunya Rural i Agrària, Barcelona, 20, 32-33

RÀFOLS CASAMADA, J. (1996b), [ Seudónimo: DE MOREI, J.], "El Parc Natural de la Muntanya de Montserrat", Catalunya Rural i Agrària, Barcelona, 22, 22-23

RÀFOLS CASAMADA, J, [ Seudónimo: DE MOREI, J.] y CERVIÀ, C. (1996c), "Altres menges de Nadal", Catalunya Rural i Agrària, Barcelona, 30, 22-23

RÀFOLS CASAMADA, J. (1996d), "Dels orígens vilafranquins del pintor Ràfols-Casamada i altres qüestions connexes", Olerdulae, Vilafranca del Penedès, any XX/XXI, gener 1995-desembre 1996, p. 155-164.

RÀFOLS CASAMADA, J. (1997a), “GIRALT, E. (Edit.) y MARTÍNEZ–CARNÉ, P. (Coord.). Contribució a una bibliografía per a la Història de la Ramaderia i la Veterinària als Països Catalans”. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 39, 19 de julio de 1997. < http://www.ub.es/geocrit/b3w–39.htm

RÀFOLS CASAMADA, J. (1997b), “La producció de llet: un futur incert?” Quaderns Agraris, n. 21, p. 63–72.

RÀFOLS CASAMADA, J. (1998a), "L'evolució del consum de llet a Barcelona, segles XIX i XX. Causes, factors i circumstàncies connexes". In BLANES, G. y GARRIGÓS, L. (coord.) Actes de la IV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, SCHCT,1998, p. 423–428.

RÀFOLS CASAMADA, J. (1998b), “Pesca Marítima”. In Institut Cartogràfic de Catalunya y Institut de Geografia Aplicada (Dir. y Coord.)Atles Comarcal de Catalunya: Baix Empordà, Barcelona, Diputació de Girona y Institut Cartogràfic de Catalunya, 1998, p. 142–147.

RÀFOLS CASAMADA, J. (1998c), “MONTANARI, Massimo. El hambre y la abundancia. Historia y cultura de la alimentación en Europa”. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 92, 27 de mayo de 1998. < http://www.ub.es/geocrit/b3w–92.htm >

RÀFOLS CASAMADA, J. (1998d), “PRATS, Llorenç. La Catalunya rancia. Les condicions de vida materials de les classes populars a la Catalunya de la Restauració segons les topografies mèdiques”. Biblio 3W. Revista Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales, nº 97, 17 de junio de 1998. < http://www.ub.es/geocrit/b3w–97.htm >

RÀFOLS CASAMADA, J. (1998e), "El abastecimiento de leche a Barcelona: de las vaquerías urbanas a las grandes superficies comerciales". In CAPEL, H. y LINTEAU, P.A. (Coord.) Barcelona–Montreal. Desarrollo urbano comparado. Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, p. 285–298. También en internet, aunque sin figuras, en < http://www.ub.es/geocrit/rafbcn.htm >

RÀFOLS CASAMADA, J. (2000a), “La innovación tecnológica como factor de reubicación de la producción láctea”, Geocrítica, revista virtual de la UB, < http://www.ub.es/rafol.htm >

RÀFOLS CASAMADA, J. (2000b), “Criteris de qualitat de la llet consumida a Barcelona, segles XIX i XX”. In BATLLÓ, J., de la FUENTE, P.,y PUIG, R. (Coord.) Actes de les V Trobades d’Història de la Ciencia i de la Técnica, Barcelona, SCHCT, 2000, p. 463–467.

RÀFOLS CASAMADA, J. (2000c), “Un mitjà oficial de transferencia en èpoques difícils: el Butlletí Informatiu del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya dels anys 1936–1937”, Comunicacions del IV Congrés ICEA, Barcelona, 2000, p. 429–434.

RÀFOLS CASAMADA, J. (2001) “La naturalesa en l’obra d’Eugeni d’Ors, segon secretari general de l’IEC”. In ROCA, A. (Curador), L’aportació cultural i científica de l’Institut d’Estudis Catalans (1907–1997), Barcelona, Institut d’Estudis Catalans, 2001, p. 135–140.

RÀFOLS CASAMADA, J. (2002), “La llet al segle XIX: de medecina a aliment”. In BATLLÓ, J., BERNAT, P., y PUIG, R. (Coord.) Actes de la VI Trobada d’Història de la Ciencia i de la Técnica, Barcelona, SCHCT, 2002, p. 97–106.

RÀFOLS CASAMADA, J., “L’agricultura i els moviments migratoris, tan vells com l’home. Una breu història d’aquesta relació”. Quaderns Agraris. En publicación.

Volver al inicio de la página


Colaboraciones editoriales

Conjunto de nueve fotografías publicadas en Geografia de Catalunya, (1968), SOLÉ SABARÍS, L. (dir.), vol. III, cap. XI, Anoia, pp. 332, 333, 338, 339 inf., 346, 347, 351, 360, 362.

Participación fotográfica habitual (años 1994–2000) en Catalunya Rural i Agrària, Barcelona

Volver al inicio de la página


Asistencia a cursos

III curso sobre "Els Sòls de Catalunya", organizado por la Escola Superior d'Agricultura de Barcelona y la Societat Catalana de Ciència del Sòl. Año 1984.

"8è Curs de Tecnologia Forestal", organizado por la Institució Catalana d'Estudis Agraris, Barcelona, filial del Institut d'Estudis Catalans. Curso académico 1984-1985.

Curso "Energies Renovables en el Món Rural" organizado por la Diputación de Barcelona. Año 1985.

Cursillo sobre "Compost i procés de Compostatge", organizado por la Escola Superior d'Agricultura de Barcelona, la Diputación de Barcelona y la Institució Catalana d'Estudis Agraris. Año 1987.

"La Gestió del Medi Ambient". Curso organizado por el Colegio Mayor Universitario La Salle, el decanato de Ciencias de la Universitat Aurònoma de Barcelona y el Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. Año 1992.

Curso de extensión universitaria, organizado por la Universitat de Barcelona i Món-3: "El Magrib: Història i Realitat". Año 1993.

"Les relacions entre Ciència i Societat a Catalunya, a la fi del segle XX". Curso organizado por la Fundació Catalana per a la Recerca, Barcelona. Año 1993

Volver al inicio de la páginaSociedades a las que pertenece

Institució Catalana d'Estudis Agraris , Barcelona, filial de l'Institut d'Estudis Catalans. Ha sido vocal de la Junta Directiva, y en la actualidad es miembro del Comité de Publicaciones.

Sociedad Española de Historia de las Ciencias y de las Técnicas, Madrid.

Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Barcelona, filial de l'Institut d'Estudis Catalans.

Volver al inicio de la página


Participación en congresos, jornadas, simposia

XIXth Congress of History of Science, Zaragoza, agosto 1993. Comunicación presentada: "Problemas higiénicos y aplicación de innovaciones científicas y tecnológicas en el abastecimiento de leche a la ciudad de Barcelona".

Jornades sobre el futur de l'eix mediterrani, Perpiñan, abril 1994, organizadas por la Universitat Catalana d'Estiu. Ponencia presentada: "Algunes consideracions teòriques sobre l'agricultura i el seu desenvolupament".

IV Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Alcoy, diciembre 1996. Comunicación presentada: "L'evolució del consum de llet a Barcelona, segles XIX i XX. Causes, factors i circumstàncies connexes".

Col.loqui Internacional Barcelona-Montréal, Barcelona, mayo 1997, con el tema de " El desenvolupament urbà de Barcelona i Montréal a l'època contemporània: estudi comparatiu". Comunicación presentada: "El abastecimiento de leche a Barcelona: de las vaquerías urbanas a las grandes superficies comerciales".

XXth International Congress of History of Science, Liège (Bélgica), julio de 1997. Comunicación presentada: “El frío industrial y la esterilización por calor, factores de innovación tecnológica en el suministro de leche a la gran ciudad. El caso de Barcelona, 1850–1950”.

Simpòsium “L’aportació cultural i científica de l’Institut d’Estudis Catalans (1907–1997)”. Barcelona, 9–10 diciembre 1997. Ponencia presentada: “La naturalesa en l’obra d’Eugeni d’Ors, segon secretari general de l’IEC”.

V Trobades d’Història de la Ciència i de la Tècnica, Roquetes (Tarragona), diciembre de 1998. Comunicación presentada: “Criteris de qualitat de la llet consumida a Barcelona, segles XIX i XX”.

IV Congrés ICEA, Tarragona, 20-21 de octubre del 2000. Comunicación presentada: “Un mitjà oficial de transferència en èpoques difícils: el Butlletí Informatiu del Departament d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya dels anys 1936

VI Trobada d'Història de la Ciència i de la Tècnica, Vic, 27–29 de octubre del 2000. Simposium sobre “Ramaderia, veterinària i consum de carn als Països Catalans (s. XIV–XIX)”. Ponencia presentada: “La llet al segle XIX: de medecina a aliment”.

XVI Jornada d’Agricultura a Prada, Universitat Catalana d’Estiu, organizada por la ICEA, y dedicada a Agricultura i Immigració. Prada de Conflent (Francia), 25 de agosto del 2001. Ponéncia presentada: “La immigració, tan vella com l’home. Breu història dels moviments migratoris”.

Volver al inicio de la páginaOtras actividades relevantes

Conferenciante de la trigésimo séptima sesión del Seminario Geocrítica, con el tema de "Innovació tecnològica i problemes higiènics en el subministrament de llet a la ciutat de Barcelona, segles XIX i XX". Actuó de moderador el Prof. Capel. Año 1994.

Coordinador de las primeras y segundas "Jornades catalanocanadenques sobre política i gestió del medi natural", Barcelona, noviembre de 1994 y noviembre de 1995 respectivamente, organizadas conjuntamente por el Seminario Geocrítica del Departamento de Geografía Humana de la Universitat de Barcelona, el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya y la Asociación Española de Estudios Canadienses.

Director durante seis años, desde el inicio de su publicación en 1994 (mayo) hasta el número 67 (mayo 2000) de la revista Catalunya Rural i Agrària, Barcelona,boletín informativo del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya. Once números por año, 54 páginas y una tirada de 30.000 ejemplares.

Colaborador de la revista virtual Geocrítica de la Universidad de Barcelona.

Presidente desde 1998 del ESBART DANSOT, de Capellades (Barcelona), grupo amateur de danzas folclóricas y populares.

Coordinador científico de las “Jornades sobre l’elaboració i la presentació de treballs científics i tècnics”, organizadas por la Institució Catalana d’Estudis Agraris (ICEA), filial del Institut d’Estudis Catalans (IEC), en colaboración con el Servei de Relacions Exteriors de l’IEC. Barcelona, 5, 12 y 19 de noviembre del 2001.

Miembro de la Comisión Organizadora del IV Coloquio Internacional de Geocrítica sobre EL TRABAJO. Barcelona, 27–30 de mayo del 2002.

Miembro de la Comisión Organizadora de los actos conmemorativos del 25 aniversario de la fundación de la Institució Catalana d’Estudis Agraris.

Volver al inicio de la página


Menú principal