Manifiesto
Junta Directiva
Actividades
Inscripciones
Estatutos
Patrimonio en Peligro
Resultados positivos

MANIFEST [Estatuts][Junta Directiva][Activitats][Inscripcions][Patrimoni en Perill][Resultats positius]

Davant de la proliferació d'intervencions agressives en el Patrimoni Cultural de Catalunya, davant de la manca d'un debat públic i contrastat d'aquestes actuacions i davant de la desinformació i indefensió de l'opinió pública, un grup de professionals de disciplines diverses, reunits en l'Associació SOS Monuments, manifestem com a prioritàries, les següents necessitats:

1. Reconèixer els valors d'identitat històrics i artístics de l'ampli arc del Patrimoni Cultural de Catalunya: bens mobles (pintura, escultura, ceràmica, mobiliari, artesania, llibres, documents, etc.), construcions populars, arquitectura, restes arqueològiques, patrimoni industrial, jardins històrics, conjunts històrico-artístics, centres històrics, paisatges humanitzats, etc..

2. Proclamar la universalitat del Patrimoni Cultural de Catalunya, no com a propietat exclusiva dels catalans, sinó com un dret de pertinença de la humanitat. Cada generació n'és solament mera depositària de manera transitòria.

3. Obrir canals de participació a la societat, per tal de democratitzar i controlar la gestió del llegat històric i artístic del nostre país.

4. Sensibilitzar l'opinió pública en favor de la salvaguarda dels valors genuïns d'aquest Patrimoni, base de la nostra identitat collectiva.

5. Informar i Debatre sobre les propostes d'intervenció a emprendre com sobre les actuacions realitzades als diferents àmbits, des de l'opinió pública fins al dels especialistes i professionals, per dret irrenunciable de ciutadania.

6. Vetllar activament per la conservació dels valors ja esmentats, històrics i artístics, del Patrimoni Cultural de Catalunya, per tal de no crear falsos històrics ni reconstruccions artístiques inventades.

7. Actuar en la defensa dels béns culturals d'interès nacional, local o altre, sia promovent la incoació d'expedients de declaració dels mateixos, sia mitjançant accions populars quan esdevinguin necessàries.

8. Conservar al màxim el Patrimoni Cultural, en particular l'arquitectònic, amb:

A. Mínimes intervencions estrictament necessàries.

B. Màxima documentació, tant gràfica i fotogràfica com històrica i tècnica.

C. Reversibilitat veritable de les intervencions

D. Compatibilitat de materials, de tècniques i de l'estètica de les mateixes, per tal d'evitar recreacions desfiguradores de la identitat i de l'autenticitat del Patrimoni.

9. Publicitar mitjançant estudis, memòries, anàlisis crítiques i butlletins, els resultats de les intervencions dutes a terme, tant per part de les administracions com per persones privades, per tal de difondre els exemples d'actuacions reixides.

10. Fomentar el rigor i la correcció en totes les intervencions sobre el Patrimoni Cultural, exigència de veritable competència professional i de democràtic treball interdisciplinar entre els diferents especialistes que hi intervenen.

  Barcelona, a 15 de desembre del 1997

Primers signants d'aquest manifest:

Horacio Capel Sáez, geògraf i Catedràtic de Geografia Humana de la Universitat de Barcelona

Joan Fuguet Sans, historiador i professor de l'Escola Superior de Restauració de Béns Mobles de la Generalitat de Catalunya

Xavier Garcia Pujades, periodista

Joan-Ramon González Pérez, arqueòleg i Cap del Servei d'Arqueologia de l'Institut d'Estudis Ilerdencs

Juan Miguel Muñoz Corbalán, historiador de l'art i professor de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona

Salvador Tarragó Cid, arquitecte i Director d'un Màster de Restauració de Monuments de la Universitat Politècnica de Catalunya

Mercè Tatjer Mir, geògrafa i professora de la Facultat de Pedagogia de la Universitat de Barcelona

Enric Viñas Manuel, arquitecte


Tornar a l'inici de la pàgina

Para más información