Welcome to Departament de Geodinàmica i Geofísica

Benvinguts

El Departament de Geodinàmica i Geofísica és un departament interdisciplinari de la Facultat de Geologia (UB) que agrupa professors i investigadors de Ciències de la Terra, en particular dels camps de la Geologia Estructural, la Geomorfologia i la Geofísica. El Departament de Geodinàmica i Geofísica té per objectiu la docència i la recerca en aquests camps, amb una incidència especial en:

  • Estructura resultant de la deformació de conques sedimentàries i la seva transcendència a l'avaluació de Recursos Geològics.
  • Processos geològics que modifiquen la forma de la superfície de la Terra i el seu impacte com a Riscos Naturals.
  • Mètodes geofísics d'investigació del subsól i de l'interior de la Terra, modelació i inversió de dades.

 

No front page content has been created yet.