Ferrater Gómez, Marta

Situació: 

Beca APIF

Àrea de coneixement: 

Tectónica activa

Despatx: 

329b

Telèfon: 

934034029

Correu electrònic: 

Projectes: 

Searching tHe record of pAst earthquaKes in south IbEria: advanced technologies in. terrestrial and marine paleoseismology (SHAKE) (CGL2011-30005-C02). Eulàlia Masana Closa. Universitat de Barcelona, Barcelona).


Projecte d’Innovació Docent 2012PID-UB/044: Integració dels sistemes de classificació de minerals i roques: una eina d'aprenentatge transversal en els ensenyaments de l'àmbit de geologia (Gemma Alias López). Universitat de Barcelona, Barcelona

Activitat docent: 

Introducció a la geologia (8h)

Pràctiques geologia estructural (12h)