Direcció

Direcció: Dra. Montserrat Salvà Catarineu
Correu del Departament: gf.agr@ub.edu
Secretaria acadèmica: Dr. Joan Tort Donada

Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional

Coordinador de l’Àrea d’Anàlisi Geogràfica Regional:

Representants de l’Àrea al Consell d’Estudis de Geografia:

Representants de l’Àrea a la Comissió del Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental:

Àrea de Geografia Física

Coordinador de l’Àrea de Geografia Física:

Representants de l’Àrea al Consell d’Estudis de Geografia:

Representants de l’Àrea a la Comissió del Màster en Planificació Territorial i Gestió Ambiental: