Materials docents

Fons Històric de Diapositives del Departament de Geografia
Edició a cura de Josep Pons Granja i Rosa Mª Castejón Arqued

Col·lecció Salvador Llobet (2010)
Col·lecció Placas de Linterna (2011)
Col·lecció Roser Majoral (2012)
Col·lecció Lluís Casassas (2012)
Colección Horacio Capel (2013)
Colecciones de intercambio con otros Departamentos de Geografía (2013)
Colección de esquemas y fotografías de Geografía Física (2014)

Material de les assignatures “Geografia Portuària” i “Recursos didàctics”
Edició a cura de Josep Pons Granja i Rosa Mª Castejón Arqued
Aquestes dues assignatures les impartiren els professors R. Castejón i J. Pons al segon cicle de la Llicenciatura de Geografia de l’anterior pla d’estudis.
Actualment, aquestes matèries no s’imparteixen als Departaments de Geografia de la Universitat de Barcelona, però la consulta dels seus continguts té una gran utilitat fora de l’estricte àmbit acadèmic actual.

Geografia Portuària 1 – Rosa Mª Castejón Arqued  (març de 2009)
Geografia Portuària 2 – Rosa Mª Castejón Arqued (març de 2009)
Recursos Didàctics – Josep Pons Granja (febrer de 2008)

 

Per a altra informació, també podeu consultar els Materials docents del dipòsit digital de la UB