Pràctiques curriculars externes

practiques_externes16_172

1. Els requisits per realitzar aquestes pràctiques són:

–  Ha de tenir un mínim de 135 crèdits superats a l’expedient acadèmic de grau en el moment de presentar la sol·licitud on-line per cursar l’assignatura de Pràctiques externes optatives.
– Tenir un expedient acadèmic amb una nota mitjana ponderada de 6 o superior en el moment de presentar la sol·licitud on-line.
–  No haver realitzat ja, l’assignatura de Pràctiques Curriculars.
– Matricular-se a l’ensenyament del Grau de Geografia en el curs 2016-17. Si alumne hagués assolit els 240 crèdits necessaris per a l’obtenció del títol de grau durant el curs anterior (2015-16), no podrà formalitzar cap matricula més i, per tant, no podrà realitzar les pràctiques.

2. Si compliu aquests requisits, consulteu l’oferta de places

3. Del 29 d’abril al 15 de maig Sol·licitud on-line, indicant:
– l’ensenyament
– les vostres preferències (màxim 5, per ordre de prioritat)

4. Data d’adjudicació: 20 de juny 

5. 20 de juny al 8 de juliol: Si us han acceptat, heu d’acceptar o renunciar a la plaça.

RECORDEU: Heu d’escollir aquelles pràctiques que no interfereixen en el vostre horari lectiu.

Per més informació