logo

Ernest Ruiz Almar

Ernest Ruiz AlmarProfessor Associat/Cap de la secció d'Estudis Territorials de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

Departament de Geografia Humana. Universitat de Barcelona
Facultat de Geografia i Història
C/Montalegre 6-8. 08001 Barcelona

Despatx
3122
Telf. 93.403.78.65 - Fax: 93.403.78.50
Email: Esta dirección electrónica esta protegida contra spam bots. Necesita activar JavaScript para visualizarla

Àrea de Treball:

 • Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Tecnologies de la informació geogràfica
 • Cartografia
 • Anàlisi territorial

Docència:

 • SIG avançat (Grau de Geografia)
 • Màster en Producció Cartogràfica i Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Sots-director del “Màster de Producció Cartogràfica i Sistemes d’Informació Geogràfica”

Línies de recerca

 • Sistemes d’Informació Geogràfica
 • Tecnologies de la informació Geogràfica
 • Cartografia
 • Impactes de les TIG en Geografia
 • Estudis Territorials
 • Fenòmens Metropolitans
 • Àrees Metropolitanes

Grup de recerca

Projectes recents

Publicacions

 • Ruiz Almar, Ernest (en premsa, 2015). “Las tecnologías de la información geogràfica: desarrollo, estado actual y perspectivas de futuro” a Garrocho, C y Buzai, G.D. (Coords). Geografía Aplicada en Iberoamérica: avances, retos y perspectivas. El Colegio Mexiquense / Universidad Nacional de Luján.
 • Ruiz Almar, Ernest (2015). Los Sistemas de Información Geográfica, la geografía aplicada y la profesionalización de la Geografía. Boletín GESIG. Universitat Nacional de Luján. ISSN 2451-5493. Núm 1, abril 2015, pp. 10-11. Disponible a http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/boletin-red-gesig/Boletin_Red_GESIG_1_2015.pdf
 • Ruiz Almar, Ernest (2014). La explosión geogràfica: las tecnologías de la Información Geográfica y su impacto en la Geografía y la Cartografía. Revista do Departamento de Geografia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, volumen especial Cartogeo, pp. 286-301  ISSN 2236-2878 DOI:10.7154/RDG.2014.0114.0011 Brasil.  Disponible a http://www.revistas.usp.br/rdg/article/view/85556
 • Ruiz Almar, Ernest (2014). Dia dels sistemes d’informació geogràfica a la Universitat de Barcelona. Revista Catalana de Geografia. IV època, volum XIX, núm. 48. Disponible a http://www.rcg.cat/articles.php?id=283
 • Ruiz Almar, Ernest (2013). Día mundial del Sistema de Información Geográfica en la  Universidad de Barcelona 2013. Geografía y Sistemas de Información Geográfica (GESIG-UNLU, Luján). Any 5, núm 5, Secció IV:13-24. Disponible a http://www.gesig-proeg.com.ar/documentos/revista-geosig/2013/EVENTOS-04-RUIZ.pdf
 • Buzai, Gustavo D., Ruiz Almar, Ernest (2012). Geotecnósfera. Tecnologías de la información geográfica en el contexto global del sistema mundo. Anekumene, vol. 1, núm. 4 pp. 88-106. Disponible a http://www.anekumene.com/index.php/revista/article/view/74/66
 • Carreras i Quilis, J.Mª, Otero i Vidal, M., Ruiz Almar, Ernest (2012). 50 anys de transformacions territorials. 1956-2006. Àrea i regió metropolitana de Barcelona. Àrea Metropolitana de Barcelona.
 • Panareda, JM, Rabella, JM i Ramazzini, G. (2011). Diccionari Terminològic de Cartografia. Traducció a l’anglès de totes les entrades de la publicació. Institut Cartogràfic de Catalunya, TERMCAT i Enciclopèdia Catalana
 • Ruiz Almar, Ernest i Otero i Vidal, Montserrat (2011). “Aglomeracions metropolitanes Europees” a Serra i Batiste, Josep (Director). Atles de Barcelona. Ajuntament de Barcelona.
 • Ruiz Almar, E. (2010). “El impacto de las tecnologías de la información geográfica en la Cartografía y la Geografía: reflexiones sobre 20 años de SIG.”, a Buzai, G. (Ed.): Geografía y Sistemas de Información Geográfica. Aspectos conceptuales y aplicaciones. GESIG-PROEG. Luján, pp. 51-64.
 • Ruiz Almar, E (2010). “Las grandes aglomeraciones urbanas de Europa y España.”, a Feria Toribio, J.M. y Albertos Puebla, J.M. (coords.).  La ciudad metropolitana en España: Procesos urbanos en los inicios del siglo XXI. Civitas Thomson, Pamplona, pp 125-148.
 • Ruiz Almar, E. (2010). “Consideraciones acerca de la explosión geográfica: Geografía colaborativa e información Geográfica Voluntaria Acreditada.”, Geofocus, núm 10, pp. 280-298.
 • Ruiz Almar, E (2010). “El impacto de las Tecnologías de la Información Geográfica en la Cartografía y la Geografía: Reflexiones sobre 20 años de Sistemas de Información Geográfica”. Geografía y Sistemas de Información Geográfica, GeoSIG. Vol 2, pp 200-209.
 • Carreras, J. Ma.; Otero, M.; Ruiz Almar, Ernest (2009).  “Aglomeracions metropolitanes europees. Papers núm. 50 (monogràfic). Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona. Barcelona.
 • Ruiz Almar, E (2008) . “L’impacte de les tecnologies de la información geográfica en la Cartografia i la  Geografia: Reflexions  sobre 20 anys de SIG.” Treballs de la SCG. Vol. XXIII, núm. 65, pp 672-679.  Número especial dedicat al Segons Congrés Català de Geografia.  Societat Catalana de Geografia. Institut d’Estudis Catalans.
 • Serra, J; Otero, M.; Ruiz Almar, E. (2004). “Grandes Aglomeraciones metropolitanas Europeas” a Aguilar, A. (Coord.). Procesos metropolitanos y grandes ciudades. Dinámicas recientes en México y otros paises. Universidad Nacional Autónoma de Mexico. Instituto de Geografia. Mèxic.

 

Accessos directes

Banner
Banner
Banner
Banner
logo