Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional
Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional
Department of Physical Geography and Regional Geographical Analysis

Recursos Didàctics en geografia

Els temes que es tracten constitueixen una part del programa de l'assignatura optativa d'especialitat de la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de Barcelona, anomenada “Recursos didàctics en geografia” i que fou pensada per als estudiants que volen dedicar-se a l'ensenyament.

Vegeu més

Geografia Portuària

Aquesta secció correspon als temes del programa de l’assignatura “Geografia Portuària: estudi de casos” del grau de Geografia de la Universitat de Barcelona. Aquesta assignatura es va dissenyar per oferir als estudiants coneixements acadèmics i formació bàsica per a poder treballar en el món portuari.

Vegeu més

Fons Històric d'imatges

El Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona des de la seva constitució cap a la meitat dels anys seixanta, va tenir a l’abast un Fons de diapositives, que va ser un instrument bàsic per impartir classes pràctiques. El Fons Històric està classificat en diverses col·leccions que anirem editant.

Vegeu més