Presentació

Català

GEOIMATGE inclou informació sobre diferents temes de Geografia, i són les imatges el seu principal fil conductor, ja siguin fotografies, o   mapes, gràfics o esquemes. En conjunt, es tracta de documentació docent procedent del Departament de Geografia Física i Anàlisi Geogràfica Regional de la Universitat de Barcelona.

El propòsit de la creació de GEOIMATGE ha estat la conservació de materials docents i facilitar-ne la difusió mitjançant internet. Considerem molt més útil i eficient la seva lliure consulta, des de qualsevol lloc, que el seu abandó en calaixos condemnats a l’ostracisme.

El contingut de GEOIMATGE està composat per diversos documents, alguns dels quals prèviament s’han editat dins la Col·lecció Omado, del Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona. Els títols dels documents publicats fins ara i les coordenades d’accés són els següents:

 

  • Fons Històric de Diapositives del Departament de Geografia de la U.B.

COL·LECCIÓ SALVADOR LLOBET   

COL·LECCIÓ PLACAS DE LINTERNA

COL·LECCIÓ ROSER MAJORAL

COL·LECCIÓ LLUÍS CASASSAS

COL·LECCIÓ HORACIO CAPEL

  • Recursos Didàctics en Geografia  

TEXTOS I ORGANIGRAMES

Del text informatiu al text didàctic 

Text i organigrama didàctics. Variables bàsiques  

Estructura d'un organigrama. Elemens, jerarquies i relacions  

Elaboració d'un organigrama a partir d'un text didàctic

Llistats i Organigrames 

 

ORGANIGRAMES TEÒRICS

Estructura triangular bàsica: elements i relacions  

Estructura triangular bàsica: elements bàsics 

Visualització de la jerarquia i de l'evolució temporal 

Estructures triangulars i circulars de tres nivells  

Organigrames funcionals

 

ORGANIGRAMES REALS

Evolució geològica de la Península Ibèrica: escala del temps geològic  

Organigrames funcionals: factors bàsics del comerç internacional  

Circuit-oposició: moviments migratoris 

Gradació de dificultats: moviments migratoris   

De l'organigrama al dibuix 

 

DIBUIXOS INFORMATIUS

Moviments migratoris i pendulars, urbans i periurbans  

Model d'organització del territori al llevant mediterrani valencià  

Model de creixement de la ciutat espanyola  

Àrea metropolitana: estructura territorial  

Elaboració d'un perfil de l'àrea metropolitana  

Àrea metropolitana: anàlisi d'un perfil  

 

DIBUIXOS-TREBALL

Dinàmica de la població: elaboració d'un organigrama  

Dinàmica general de la població   

Dinàmica dels factors biològics   

Dinàmica dels factors socioeconòmics     

Tipus d'evolució de la població 

  • Rosa Castejón. Geografia Portuària

GEOGRAFIA PORTUÀRIA 1           

GEOGRAFIA PORTUÀRIA 2