Presentació activa de la Col·lecció Plaques de Llanterna

El Fons Històric de Diapositives del Departament de Geografia està organitzat en diferents col•leccions. La més antiga es la de les Plaques de Llanterna, que recull imatges dels anys 30 del passat segle. Hem conservat aquestes fotografies en vidre durant molts anys, i avui son un patrimoni de la docència de la Geografia a la Universitat de Barcelona. Per tant és un recull excepcional, i no solament per la seva antiguitat, sinó també per la qualitat de les fotografies i perquè els territoris fotografiats són de moltes parts del món.

Aquest és el motiu que ens ha dut a concedir-li un tractament diferent i prioritari respecte a les altres col•leccions del Fons, que consisteix en poder accedir-hi directament i de forma activa des de la pàgina principal d’aquesta web.

Pel que fa a la edició d’aquesta col•lecció al Dipòsit Digital de la U.B., hem de recordar que inclou informacions adicionals. Cal destacar que introdueix la col•lecció un text de presentació sobre les plaques de llanterna i el seu ús a la docència. A més, les imatges originals de les plaques s’acompanyen de fotografies actuals dels llocs i de vistes aèries detallades.

Javascript is required to view this map.