Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Ciències de la Terra Imatge de diagramació
Anterior Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
GEO CLIP Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
 

QUÈ ÉS GEO CLIP?

Geo Clip és un concurs de vídeos divulgatius sobre la facultat de Ciències de la Terra de la UB, produïts i protagonitzats pels seus estudiants. L’objectiu del concurs és visualitzar els graus que s’imparteixen a la facultat, a més d’oferir als seus estudiants l’oportunitat per desenvolupar la seva creativitat i habilitats comunicatives, utilitzant eines que proporciona internet, i promocionar així el que en un futur serà la seva vida professional. Es poden incloure espais de la facultat, sortides de camp, classes, serveis, etc.

El Geo Clip és una iniciativa de la comissió per a la promoció de les Ciències de la Terra, de la facultat, patrocinada per la Facultat de Ciències de la Terra de la UB.

Film

QUI POT PARTICIPAR?

Poden participar tots els estudiants adscrits a qualsevol ensenyament que es desenvolupi a la facultat de Ciències de la Terra de la UB (graus, màsters o doctorats).

CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT

- S’acceptaran vídeo clips d’un sol ensenyament de grau o dels tres graus en conjunt.
- Poden ser presentats de manera individual o per un màxim de tres estudiants.
- El vídeo clip no pot superar els 3,30 minuts de durada.
- El vídeo clip ha de contenir al principi un títol i el/s nom/s del realitzador/a/s i al final el logo de la UB.
- Els arxius ens els haureu d’enviar en els formats: MPEG4 o AVI
- La música i les imatges que utilitzeu han d’estar lliures de copyright.
- Cada participant pot presentar el número de vídeo clips que consideri.
- Es convoquen tres premis als millors vídeo clips.

FASES DEL CONCURS

Inscripció i participació

Del 15 de gener al 23 de febrer de 2018 (a les 12 h).

Durant aquest període els concursants podran subscriure’s omplint la sol·licitud i entregant-la a la Secretaria de la Facultat.

Els vídeo clips s’hauran d’enviar editats a geoclipub@gmail.com abans del 23 de febrer, a les 12h. Es pot enviar per mitjà de plataformes com “we transfer”. Haureu de fer constar el títoldel projecte, la durada, el nom de/ls realitzador/s i les adreces electròniques de contacte.
La participació en el concurs comporta que tots els videoclips presentats ho fan sota una llicència CC.

Selecció, publicació, difusió i votació dels clips

Del 26 de febrer al 2 de març.
Els millors clips que acompleixin amb les bases del concurs seran penjats a la web de la facultat (You Tube) per poder ser visualitzats per tota la comunitat.

JURAT

Estarà format per un membre de l’equip deganal, els tres caps d’estudis dels graus que s’imparteixen a la facultat i un representant del servei d’audiovisuals de la UB.

VALORACIÓ DEL JURAT I ANUNCI DELS GUANYADORS

Del 5 al 9 de març es reunirà el jurat fins constituir una llista amb els guanyadors. Els premis poden quedar deserts si així ho considera el jurat.

ANUNCI DELS GUANYADORS

El 9 de març es publicarà a la web i a les TVs de la facultat el nom dels guanyadors de concurs, s’informarà als guanyadors via email.

PREMIS

Els tres premis seran un conjunt de marxandatge de la UB de valor diferent segons el premi obtingut. Els guanyadors obtindran un diploma acreditatiu del premi, no obstant tots els participants rebran un diploma per la seva participació en el concurs.

ENTREGA DE PREMIS

Durant el desenvolupament del Saló de l’Ensenyament a mitjans de març, on es projectaran els clips guanyadors.

ADVERTIMENT

Tots els vídeo clips guanyadors seran cedits a la Facultat per a la seva projecció futura com a material divulgatiu i promocional dels seus ensenyament. La facultat sempre farà constar el nom dels autors.

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Ciències de la Terra
Última actualització o validació:30.01.2018