LA LITOTECA

 

La litoteca de la Facultat de Ciències de la Terra UB és l’arxiu de roques dels professors i investigadors de la Facultat.  És una biblioteca on les roques substitueixen al llibres. La litoteca allotja desenes de milers de roques que els professors i investigadors de la Universitat utilitzen per la seva recerca i docència. La litoteca compta amb un total de 4750 caixes de roques i 600 caixes de sondejos, totes elles enregistrades en una base de dades on hi consta el tipus de roques, la procedència geogràfica i el nom del professor o investigador que les ha estudiat en els seus projectes de recerca.
Annexada a la litoteca, s’hi troba la litoteca de treball, on es dipositen les mostres i sondatges procedents del camp per iniciar el seu estudi. Aquesta litoteca de treball està també pensada per facilitar la docència dels ensenyaments de Geologia i d’Enginyeria geològica. Per utilitzar-la cal posar-se en contacte amb FADOUA ZOHRA i seguir la normativa existent.

La litoteca disposa de tres col·leccions de mostres per deixar als Instituts de Secundaria que ho demanin. Aquestes col·leccions inclouen un total de 73 roques que van acompanyades de les corresponents fitxes i d’una aplicació informàtica el sarró del geòleg.

Des de la litoteca es col·labora amb el grup consolidat d´innovació Docent del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció Geològica, en el muntatge d´una col·lecció de roques didàctiques acompanyada d´una fitxa de descripció de cada una de les roques per tal que l’estudiant pugui treballar autònomament amb les roques.
Des de la litoteca es prepara el material per les Jornades de “Viu la geologia” destinades als alumnes de secundaria, Expominer y Geoflaix.

La litoteca també forma part del Museu virtual de Universitat de Barcelona amb 11 fitxes de roques.

La litoteca pot oferir:

 • formació i actualització pels professors d’altres nivells educatius en  qüestions referents a l’estudi  roques i de les seves aplicacions;
 • tallers de roques per alumnes d’altres nivells educatius;
 • préstec de col·leccions de roques amb les corresponents fitxes descriptives;
 • assessorament als centres educatius per la realització de treballs de recerca dels alumnes de segon curs de batxillerat.
 • La litoteca pot ser un dels llocs de formació dels alumnes del màster de formació del professorat no universitari.

 

 
  Responsable de la litoteca: Anna Travé (atrave@ub.edu)
Responsable del funcionament quotidià (PAS): Fadoua Zohra (oumada@ub.edu)
Coordinador de les activitats amb centres de secundària: Antonio Domínguez
 

 

 

NORMATIVA DE LA LITOTECA DE TREBALL
Maig 2017

La litoteca de treball ha de complir la funciˇ de facilitar tant la recerca com la docŔncia. Tots els usuaris han de tenir aquest fet present i han de procurar que aquest espai com˙ sigui fÓcilment utilitzable per tothom tot mantenint-lo endrešat.

 

 • Hi ha un espai assignat a cada Departament. Cal posar-se d’acord amb la coordinadora de la litoteca, mitjançant la FADOUA ZOHRA (PAS assignat a la litoteca), i amb el coordinador del Departament per a utilitzar aquest espai.
 • Cada usuari ha de posar les mostres en caixes i una etiqueta a cadascuna de les caixes que entri a la litoteca de treball amb el seu nom i la data d’entrada. Tant les caixes com les etiquetes estan disponibles a l’entrada de la litoteca de treball.
 • Cada usuari és responsable del seu material, de la seva utilització i de tornar-lo al seu lloc després d’utilitzar-lo o tractar-lo (prestatgeries de la litoteca, prestatgeries de sondeigs, espai a la litoteca de treball).
 • Cada usuari és responsable de deixar net i endreçat l’espai de treball després d’utilitzar-lo: taulell i poiates. Es farà una neteja general, com a la resta de l’edifici, de manera periòdica, a càrrec del servei de neteja, però no hi ha personal específicament contractat per a aquesta tasca.  Per tant, cal que se’n faci càrrec cada usuari.
 • Es destina un espai per a col·leccions de mostres – sondeigs d’ús freqüent per a la docència.
 • Es destina un espai per a mostres útils per a col·leccions per a instituts de Secundària.
 • En l’ús del taulell tenen preferència les activitats docents. Els professors hauran de reservar el taulell de la litoteca de treball per a fer-hi pràctiques al Punt d’Informació. A la litoteca s’anunciarà adequadament el calendari de reserves.
 • Les mostres estaran un màxim de 4 anys a la litoteca de treball. Passat aquest període s’han de seleccionar, incorporar les mostres importants a la litoteca (juntament amb la fitxa corresponent per a la base de dades) i llençar les mostres no útils.
 • Tot el material que no estigui convenientment etiquetat serà llençat periòdicament

 

 

 

© Universitat de Barcelona
Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Ciències de la Terra
Última actualització o validació: 17.05.2017