Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Facultat de Geologia Imatge de diagramació
Inici Facultat Inici UB   
Imatge de diagramació
Indicadors de la Facultat de Geologia Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Imatge de diagramació

 

Presentem aquí les dades més representatives de la Facultat i els indicadors més significatius que ens permetran detectar les debilitats i aprofitar les fortaleses. Aquest informe ha estat elaborat per l'equip deganal i ha estat possible gràcies a la feina de la Unitat d'Avaluació i Prospectiva de la UB, així com de la Secretaria de la Facultat i l'Administració de Centre.

Indicadors a 2009

La Facultat s'ha dotat d'un Pla de Millora i ha elaborat un Projecte de Centre que haurien d'estar en contínua revisió en funció dels indicadors els quals representen la situació real i la seva evolució en el temps.

   
  Indicadors docents
  Indicadors de recerca
  Indicadors de recursos humans
  Indicadors de gestió
  Comparativa Universitat de Barcelona/Facultat
 

Indicadors a 2015

  as Indicadors docents
  ads Indicadors de recerca i professorat
  asd Indicadors de gestió
  sa Comparativa Universitat de Barcelona/Facultat

 

 
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Secretaria d'Estudiants i Docència Facultat de Geologia
Última actualització o validació:16.12.2015