Inici
Què fem
Obj_cat.htmlshapeimage_2_link_0
Grups de Recerca
Grup_cat.htmlGrup_cat.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1
Projectes
Proj_cat.htmlshapeimage_4_link_0
Serveis
Serv_cat.htmlshapeimage_5_link_0
Publicacions
Publ_cat.htmlshapeimage_6_link_0

L’ Institut de Recerca GEOMODELS, és un institut propi de la Universitat de Barcelona des de l’any 2008 fruit, i com a consequència de, la feina realitzada desde l’any 2005 en l’anterior Centre Mixt d’Investigació GEOMODELS. Aquest centre de recerca va ser promogut en els seus inicis gràcies a un conveni signat entre la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya, l'Instituto Geológico y Minero de España i la Generalitat de Catalunya.

Els objectius principals de l’Institut de Recerca són el desenvolupament i la divulgació de nous conceptes, eines i metodologies que millorin el coneixement dels sistemes geològics; especialment d’aquells sistemes que són d’importància per a la societat civil, en termes de recursos minerals, aqüífers o geo-desastres.

L’Institut està format per diferents grups de treball en els que s’integren especialistes de diferents disciplines, fonamentalment geòlegs, enginyers, físics i matemàtics, cosa que dota a l’Institut de la interdisciplinarietat necessària per assolir els nostres objectius amb la màxima fiabilitat.

Personal
Personal_cat.htmlshapeimage_8_link_0
Contacte
Contacte_cat.htmlshapeimage_9_link_0
Descàrregues
Desc_cat.htmlshapeimage_10_link_0

La qualitat i el volum de la recerca realitzada per l’anterior Centre Mixt d’Investigació i l’actual Institut de Recerca GEOMODELS han determinat que el Grup petroler Statoil hagi reconegut l’Institut de Recerca Geomodels com a Centre d' excel·lència en la recerca des de l’any 2007. L'acord signat ha servit per a potenciar la recerca en noves àrees i ha dotat a l’Institut amb una infrastructura de modelitzaciò analògica, conjuntament amb un Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER)

©2011 GEOMODELS. All rigths reserved

English     |     Català     |     Español

   Notícies / Actualitat

     Visiteu el nostre perfil de Facebook!