Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english


Florística i Taxonomia
Ecologia de comunitats
Cartografia de la vegetació


Grup d'Investigació
Geobotànica i Cartografia de la Vegetació


Universitat de Barcelona
Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 645
08028 Barcelona

Tel.:934 021 476
Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu
Notícies:

Publicat el Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000, versió unificada
Aquest mapa és resultat de la unió en un sol document cartogràfic de tota la sèrie del Mapa de vegetació de Catalunya a escala 1:50.000. Aquest projecte de fusió ha comportat la unificació de les llegendes de tots els fulls, l’homogeneïtzació dels criteris generals d’interpretació de les unitats de vegetació presents al territori i correccions geomètriques en el contacte entre els mapes originals 
+ informació

Publicada la 2a edició del volum IIa del Manual dels hàbitats de Catalunya
En aquesta nova edició s'han revisat i actualitzat els continguts de la versió anterior (nous mapes, nous paràmetres indicadors de l'interès de conservació, incorporació de la correspondència amb la nova classificació europea EUNIS...) i s'hi han afegit uns pocs hàbitats observats o descrits aquests últims anys 
+ informació

Disponible el nou informe sobre les correspondències entre els hàbitats de Catalunya i els hàbitats d'interès comunitari
S'ha actualitzat la versió anterior (del 2008), per tal d'adaptar-la al progrés en el coneixement dels hàbitats i a les modificacions que hi ha hagut aquests últims anys tant en la llista catalana dels hàbitats com en el manual d'interpretació dels hàbitats de la Unió Europea 
+ informació
      
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu