Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICACIONES
Publicaciones de: Oriol Grau Fernández
2020
Artículos
Thomas, H.J.D; , Bjorkman, A.D.; Myers-Smith, I.H.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; de Vries, F.T. 2020
Global plant trait relationships extend to the climatic extremes of the tundra biome.
Nature Communications, vol. 11: 1351 (2020). DOI https://doi.org/10.1038/s41467-020-15014-4.
+ informació
Urbina, I.; Grau, O.; Sardans, J.; Ninot, J.M.; Peñuelas, J. 2020
Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees changes the plant-soil stoichiometry spectrum.
Plant Soil (2020). https://doi.org/10.1007/s11104-019-04420-3
[resum]
2019
Artículos
Angulo M.A.; Ninot, J.M.; Peñuelas, J.; Cornelissen, J.H.C.; Grau, O. 2019
Tree Sapling Responses to 10 Years of Experimental Manipulation of Temperature, Nutrient Availability, and Shrub Cover at the Pyrenean Treeline.
Frontiers on Plant Science, 9: 1871. DOI: 10.3389/fpls.2018.01871
+ información    
Grau, O.; Saravesi, K.; Ninot, J.M.; Geml, J.; Markkola, A.; Ahonen, S.H.K.; Peñuelas, J. 2019
Encroachment of shrubs into subalpine grasslands in the Pyrenees modifies the structure of soil fungal communities and soil properties.
FEMS Microbiology Ecology, Volume 95, Issue 4, April 2019, fiz028. DOI: 10.1093/femsec/fiz028
[resum]
Thomas, H.J.D.; Myers-Smith, I.H.; Bjorkman, A.D.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; van Bodegom, P.M. 2019
Traditional plant functional groups explain variation in economic but not size-related traits across the tundra biome.
Global Ecology and Biogeography, Volume 28, Issue 2, January 2019: 78-95. https://doi.org/10.1111/geb.12783
[resum]
Otras publicaciones
Grau, O.; Saravesi, K.; Ninot, J.M.; Geml, J.; Markkola, A.; Ahonen, S.H.K.; Peñuelas, J. 2019
L'expansió d'arbustos en prats subalpins al Pirineu central redueix la qualitat del sòl i modifica l'estructura de les comunitats fúngiques.
In: La investigació al Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: XI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 109 - 116. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya.
2018
Artículos
Bjorkman, A.D.; Myers-Smith, I.H.; Elmendorf, S.C.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; Weiher, E. 2018
Plant functional trait change across a warming tundra biome.
Nature, Volume 562, Issue 7725, 4 October 2018: 57-62. DOI: 10.1038/s41586-018-0563-7
[resum]
Bjorkman, A:D.; Myers-Smith, I.H.; Elmendorf, S.C.; [...]; Anadon-Rosell, A.; [...]; Grau, O.; [...]; Ninot, J.M.; [...]; Zamin, T. 2018
Tundra Trait Team: A database of plant traits spanning the tundra biome.
Global Ecology and Biogeography, Volume 27, Issue 12, Decembre 2018: 1402-1411. https://doi.org/10.1111/geb.12821
[resum]
2017
Artículos
Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Palacio, S.; Grau, O.; Nogués, S.; Navarro, E.; Sancho, M.C.; Carrillo, E.  2017
Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species.
Oecologia, 183: 1167-1181
[resum]
Grau, O.; Geml, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Semenova, T.; Peñuelas, J. 2017
Abrupt changes in the composition and function of fungal communities along an environmental gradient in the High Arctic.
Molecular Ecology, 26 (18): 4798-4810.    DOI: 10.1111/mec.14227
+ información    
Otras publicaciones
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Caminal, M.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Nogués, S.; Talavera, M. 2017
Los arbustos de alta montaña y los cambios de paisaje en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Amengual, P. (ed.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
+ información    
2016
Otras publicaciones
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Talavera, M. 2016
Els arbusts d'alta muntanya en el context dels canvis de vegetació.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 115-129. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ información    
2014
Artículos
Grau, O.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Callaghan, T.V. 2014
Plant co-existence patterns and High-Arctic vegetation composition in three common plant communities in north-east Greenland.
Polar Research 33, 19235.     http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.19235
+ información    
2013
Artículos
Barrio, I.; Bueno, C.G.; Nagy, L.; Palacio, S.; Grau, O.; Munilla, I.; García, M.B.; García-Cervigón, A.I; Gartzia, M.; Gazol, A.; Lara-Romero, C.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Chocarro, C.; Alados, C.L.; Fillat, F.; Zamora, R. 2013
Alpine ecology in the Iberian Peninsula: what do we know and where should we go?
Mountain Research and Development 33(4): 437-442.
+ información    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2013
Similar tree seedling responses to shrubs and to simulated environmental changes at Pyrenean and subarctic treelines.
Plant Ecology and Diversity 6(3-4): 329-342.
[resum]
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. 2013
Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees.
Flora 208: 220-231.
+ información    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Grau, O.; Font, X.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E. 2013
Environmental drivers and plant species diversity in the Catalan and Andorran Pyrenees.
Lazaroa 34: 89-105.
+ información    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E.; Guàrdia, R.; Lluent, A.; Illa, E. 2013
Functional plant traits and species assemblage in Pyrenean snowbeds.
Folia Geobotanica 48: 23-38.
+ información    
Otras publicaciones
Grau, O.; Ninot, J.M. 2013
Els boscos d’alta muntanya.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 176-177. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Interaccions entre arbre i arbust al llarg de l'ecotò entre el bosc i els prats alpins al Pirineu central.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 91-95. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ información    
2012
Artículos
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M.; van Logtestijn, R.S.P.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2012
Shrub-tree interactions and environmental changes drive treeline dynamics in the Subarctic.
Oikos 121(10): 1680-1690     DOI: 10.1111/j.1600-0706.2011.20032.x.
+ información    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Ferré, A.; Font, X.; Grytnes, J.-A. 2012
Altitudinal species richness patterns of vascular plants in the south-eastern Pyrenees and nearby mountains of Catalonia.
Plant Ecology and Diversity 5(1): 115-126.
+ información    
2011
Artículos
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Interaccions entre la comunitat arbustiva de neret i el pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2010: 64-65.
+ información    
Soudzilovskaia, N.A.; Graae, B.J.; Douma, J.C.; Grau, O.; Milbau, A.; Shevtsova, A.; Wolters, L.; Cornelissen, J.H.C. 2011
How do bryophytes govern generative recruitment of vascular plants?
New Phytologist 190 (4): 1019-1031.
+ información    
Otras publicaciones
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Efecte dels arbusts en la dinàmica del límit superior del bosc de pi negre en resposta a simulacions de canvis ambientals als Pirineus centrals.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 165-170. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ información    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Font, X.; Ferré, A.; Grytnes, J.-G. 2011
Trends in altitudinal distribution of plant diversity in the Catalan Pyrenees.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 171-180. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ información    
Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ información    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ información    
2010
Artículos
Grau, O.; Rautio, P.; Heikkinen, J.; Saravesi, K.; Kozlov, M.V.; Markkola, A. 2010
An ericoid shrub plays a dual role in recruiting both pines and their fungal symbionts along a primary succession gradient.
Oikos 119 (11): 1727-1734.
+ información    
2009
Artículos
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2007: 28. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ información    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc: respostes a simulacions de canvis ambientals.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2008: 48. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ información    
2008
Artículos
Ninot, J.M.; Grau, O.; Batllori, E.; Camarero, J.J.; Carrillo, E. 2008
Winter drought impairs pine regeneration at the Pyrenean treeline.
In: Droughts: Causes, Effects and Predictions; Sánchez, J.M. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ información    
Van Bogaert, R.; Walker, D.; Jia, G.J.; Grau, O.; Hallinger, M.; De Dapper, M.; Jonasson, C.; Callaghan, T.V. 2008
Recent changes in vegetation.
Arctic Report Card, NOAA, Arctic Theme Page.
2007
Artículos
Grau, O.; Grytnes, J.A.; Birks, H.J.B. 2007
A comparison of altitudinal species richness patterns of bryophytes with other plant groups in Nepal, Central Himalaya.
Journal of Biogeography 34: 1907-1915.
+ información    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu