Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
SEMHAVEG - Servidor de mapas de hábitats y de vegetación
Descarga de mapas
de vegetación y de hábitats
Manuales de los hàbitats
CORINE de Cataluña
Visor de la cartografía
de los hábitats
Catálogo de Servicios Web (WMS)
(temporalmente inactivo)
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu