Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Jordi Carreras Raurell
Jordi Carreras Raurell
jocarreras@ub.edu
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Professor titular d'universitat
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

Vaig iniciar-me en la recerca amb una tesi doctoral sobre la Flora i la Vegetació d'un territori pirinenc, que tractava sobretot els aspectes florístics i de tipologia de la vegetació. He treballat en fitocenologia, principalment pirinenca, i m'he interessat també per la tipologia d'hàbitats CORINE, la seva relació amb les unitats fitocenològiques i la seva aplicació en temes de gestió i avaluació ambiental. Amb la aparició dels GIS, he treballat en l'adaptació dels mètodes i productes de cartografia temàtica analògica a la digital. Des de fa uns anys he centrat la meva feina en el camp de la cartografia de la vegetació i de la cartografia d'hàbitats CORINE, a diferents escales.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu