Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Artur Lluent Vallet
Artur Lluent Vallet
alluent@gmail.com
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Col·laborador de recerca
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

Els meus interessos en la recerca s'han centrat en l'ecologia i la dinàmica de comunitats d'alta muntanya, especialment les de congesteres. La meva tesi de doctorat (2007) tractava sobre congesteres calcífugues als Pirineus. La cartografia d'hàbitats també és una de les meves línies principals de recerca, tant en zones de muntanya com a la terra baixa.


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu