Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Josep M. Ninot Sugrañes
Josep M. Ninot Sugrañes
jninot@ub.edu
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Professor titular d'universitat
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

Després d'una etapa inicial dedicada a la flora i la vegetació de muntanya, m'he anat decantant cap a l'ecologia funcional de comunitats en ambients limitants: alta muntanya, prats mediterranis, vegetació litoral… Alhora, també m'he dedicat a alguns aspectes d'aplicació, relatius a la cartografia de la vegetació, a la conservació vegetal, o a la restauració ecològica. Amb tots aquests interessos botànics una mica dispersos i més o menys actius, la meva principal motivació segueix sent entendre la interdependència entre composició específica i funcionament de la vegetació.

Accés a la llista completa de publicacions (1979 - 2019)Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu