Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
David Pérez Prieto
David Pérez Prieto
perezprieto@hotmail.com
Lloc de treball: Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals (secció Botànica), UB
Situació professional: Contractat de recerca
Publicacions
Projectes
Dades bàsiques:

M'he format en diversos dels eixos científics del grup de recerca. Primerament, he treballat en l'estudi de la flora de Catalunya i d'altres territoris de la península Ibèrica. També he aprofundit en la descripció i classificació fitocenològiques de la vegetació, en especial dels pradells d’anuals silicícoles i de comunitats de males herbes. Actualment treballo en la cartografia dels hàbitats CORINE de Catalunya, mitjançant Sistemes d’Informació Geogràfica (GIS).


Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu