Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PROJECTE: Actualització i millora de la cartografia dels hàbitats a Catalunya i el mapa de la vegetació de Catalunya

2011
Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya
Carreras Raurell, Jordi (IP). Carrillo Ortuño, Amparo (IP). Batriu Vila, Efrem. Ferré Codina, Albert. Illa Bachs, Estela. Mercadé López, Arnau. Ninot Sugrañes, Josep M.. Pérez Haase, Aaron.


Línia/es de recerca:
Cartografia de la vegetació


Publicacions resultat del projecte:

Batriu, E. 2011
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 329 (Ponts)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64812
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu