Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
Cartografia dels hàbitats del Parc del Garraf (escala 1:10.000)
          
El mapa d'hàbitats del massís de Garraf

El territori cartografiat, de 11.276 hectàrees, comprèn la totalitat de la superfície del Parc del Garraf. Aquest espai natural forma part de la serralada Litoral Catalana, a la confluència de les comarques del Baix Llobregat (municipis de Begues, Gavà i Castelldefels), el Garraf (municipis de Sitges, Sant Pere de Ribes i Olivella) i l’Alt Penedès (municipis d’Olesa de Bonesvalls i Avinyonet del Penedès). Els punts culminants del massís són la Morella (595 m) i el puig de la Mola (535 m).

L'aixecament s'ha fet utilitzant els ortofotomapes a escala 1:5.000 i 1:2.500 de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (infraroig i color) i el treball de camp s'ha realitzat entre els anys 2018 i 2020. La llegenda es correspon amb la Llista CORINE, les unitats de la qual són enunciades i explicades al Manual dels Hàbitats de Catalunya. La informació cartogràfica està estructurada en dues capes, una de polígons i una altra de punts, cadascuna de les quals duu la informació dels hàbitats CORINE i dels Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC). L'àrea mínima s'ha establert en 0,2 hectàrees per als polígons. Els hàbitats que ocupen menys superfície s'han representat amb punts. S’han pogut delimitar 4.102 polígons i 1.644 punts. En total s’hi han reconegut 119 hàbitats CORINE i 17 hàbitats d’interès comunitari (HIC), dels quals només un és prioritari. Per facilitar l'ús i la consulta del mapa, a l'arxiu de descàrrega s'hi ha afegit una capa que conté alhora les dades provinents de la capa de polígons i de la capa de punts (convertits en polígons de superfície equivalent a l'area ocupada per l'hàbitat que contenen). Finalment, també s'han elaborat dues capes amb informació florística, una que conté 84 punts amb la localització de plantes al·lòctones, i una altra amb 481 localitats de plantes d'interès. Aquestes capes no són exhaustives, sinó resultat de les observacions fetes durant el treball de camp orientat a l’aixecament cartogràfic del mapa d'hàbitats.

La Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona ha promogut i finançat la cartografia dels hàbitats d'aquest espai natural.

Autora de la cartografia: Estela Illa (un sector de 620 hectàrees a l'extrem occidental del parc va ser cartografiat l’any 2015 per Moisès Guardiola, ja que es va incloure en la cartografia dels hàbitats del parc d'Olèrdola).
Període de realització: 2018 a 2020.
Data de lliurament: 2020.
Memòria de la cartografia
[PDF]
Descàrrega del mapa (ETRS89)
[SHAPE]


Retorn a la pàgina principal de la cartografia dels espais naturals de protecció especial
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu