Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
català castellano english
PUBLICATIONS
Publications of: Josep M. Ninot Sugrañes
2017
Articles
Anadon-Rosell, A.; Hasibeder, R.; Palacio, S.; Mayr, S.; Ingrish, J.; Ninot, J.M.; Nogués, S.; Bahn, M. 2017
Short-term carbon allocation dynamics in subalpine dwarf shrubs and their responses to experimental summer drought.
Environmental and Experimental Botany, 141: 92-102
[resum]
Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Palacio, S.; Grau, O.; Nogués, S.; Navarro, E.; Sancho, M.C.; Carrillo, E.  2017
Four years of experimental warming do not modify the interaction between subalpine shrub species.
Oecologia, 183: 1167-1181
[resum]
Cudlín, P.; Klopcic, M.; Tognetti, R.; Mális, F.; Alados, C.L.; Bebi, P.; Grunewald, K.; Zhiyanski, M.; Andonowski, V.; Hofgaard, A.; La Porta, N.; Hlasny, T.; Bratanova, S.; Edwards, M.; Skalák. P.; Ninot, J.M.; Kachaunova, E.; Rigling, A.; Wielgolaski. 2017
Drivers of treeline shift in different European mountains.
Climate Research, 73: 135-150     DOI: 10.3354/cr01465
+ information    
Grau, O.; Geml, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Semenova, T.; Peñuelas, J. 2017
Abrupt changes in the composition and function of fungal communities along an environmental gradient in the High Arctic.
Molecular Ecology, 26 (18): 4798-4810.    DOI: 10.1111/mec.14227
+ information    
Illa, E.; Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Oliva, F. 2017
The role of abiotic and biotic factors on functional structure and processes of alpine subshrub communities.
Folia Geobotanica, 52 (2): 199-215.    DOI: 10.1007/s12224-017-9296-x
[resum]
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2017
Hydrological heterogeneity rather than water chemistry explains the high plant diversity and uniqueness of a Pyrenean mixed mire.
Folia Geobotanica, 52 (2): 143-160.    DOI: 10.1007/s12224-017-9291-2
[resum]
Other publications
Calafat, A.; Vírseda, S.; Lovera, R.; Lucena, J.R.; Bladé, C.; Rivero, L.; Ninot, J.M. 2017
Resiliencia en sistemas dunares litorales altamente antropizados: la restauración del sistema dunar de la playa del Remolar (Viladecans, Barcelona).
Geo-Temas 17 - IX Jornadas de Geomorfología Litoral (Menorca, 2017): 179-182
+ information    
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. 2017
The high mountain conservation in a changing world.
In: Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (eds.), High mountain conservation in a changing world, Advances in global change research, 62: 3-36. Springer.
+ information    
Catalan, J.; Ninot, J.M.; Aniz, M.M. (eds.) 2017
High mountain conservation in a changing world.
Advances in global change research, 62. Springer.
+ information    
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Caminal, M.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Nogués, S.; Talavera, M. 2017
Los arbustos de alta montaña y los cambios de paisaje en el parque nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Amengual, P. (ed.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2012-2015, Organismo Autónomo de Parques Nacionales. Madrid.
+ information    
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Ferré, A. 2017
The Pyrenees.
In: Loidi, J. (ed.), The Vegetation of the Iberian Peninsula, Plant and Vegetation, 12: 323-366. Springer.
[resum]
2016
Articles
Ameztegui, A.; Coll, L.; Brotons, L.; Ninot, J.M. 2016
Land-use legacies rather than climate change are driving the recent upward shift of the mountain tree line in the Pyrenees.
Global Ecology and Biogeography, 25: 263-273
+ information    
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Nogués, S.; Ninot, J.M. 2016
Vaccinium myrtillus stands show similar structure and functioning under different scenarios of coexistence at the Pyrenean treeline.
Plant Ecology 217 (9): 1115-1128
+ information    
Other publications
Anadon-Rosell, A.; Borrull, C.; Seguer, N.; Palacio, S.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2016
Efectes de l'increment de temperatura en el creixement de Vaccinium myrtillus en diferents règims de coexistència a la treeline.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 243-246. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Aymerich, P.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Vegetació arbustiva). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 310 pp.
+ information    
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Masalles, R.M.; Mercadal, G.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2016
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (Prats i pastures). Edició revisada 2016
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 234 pp.
+ information    
Colomer, J.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2016
Estudi ecològic i florístic de les molleres de Trescuro (Espot).
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 131-138. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Ninot, J.M.; Anadon-Rosell, A.; Carrillo, E.; Grau, O.; Illa, E.; Lloret, F.; Talavera, M. 2016
Els arbusts d'alta muntanya en el context dels canvis de vegetació.
In: X Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 115-129. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
2015
Articles
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Filtering of plant functional traits is determined by environmental gradients and by past land use in a Mediterranean coastal marsh.
Journal of Vegetation Science, 26(3): 492-500.     DOI: 10.1111/jvs.12251
+ information    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Pino, J. 2015
Interactions between transplants of Phragmites australis and Juncus acutus in Mediterranean coastal marshes: The modulating role of environmental gradients.
Aquatic Botany, 124: 29-38
+ information    
Other publications
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L.; Guardiola, M.; Salvat, A. 2015
Manual dels hàbitats de Catalunya. Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves. Edició revisada 2015
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 224 pp.
+ information    
Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2015
A l’est de l’Edèn.
El Portarró, 35: 18-19
+ information    
Talavera-Roma, M.; Ninot, J.M.; Solé, A. 2015
Organic wild species crops: a tool to recover traditional knowledge, and to enhance biodiversity, food security and sustainable rural development.
Acta fytotechnica et zootechnica, 18: 62-64
+ information    
Ventura, M.; Buchaca, T.; Miró, À.; Sabás, I.; Gacia, E.; Puig, M.; Ballesteros, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Pou-Rovira, Q. 2015
La dama i el rodamón. Life LimnoPirineus: conservació d’ambients aquàtics d’alta muntanya.
El Portarró, 35: 26-27
+ information    
2014
Articles
Grau, O.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Callaghan, T.V. 2014
Plant co-existence patterns and High-Arctic vegetation composition in three common plant communities in north-east Greenland.
Polar Research 33, 19235.     http://dx.doi.org/10.3402/polar.v33.19235
+ information    
Other publications
Aymerich, P.; Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Guardiola, M.; Masalles, R.M.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Salvat, A.; Vigo, J.; Font, J.; Gesti, J.; Vilar, L. 2014
Cartografia dels hàbitats a Catalunya. Versió 2. Manual d'interpretació.
Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya. Barcelona, 360 pp.
+ information    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Carrillo, E. 2014
Vegetació.
In: Boixadera et al. (coords.), Els sòls de Catalunya. Val d'Aran. Monografies Tècniques, 4: 36-38. ICGC-DAAM-Conselh Generau d'Aran. 184 pp.
+ information    
Maps
Illa, E.; Soriano, I.; Gesti, J.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2014
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 444 (Flix)   [mapa].
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/65130
2013
Articles
Barrio, I.; Bueno, C.G.; Nagy, L.; Palacio, S.; Grau, O.; Munilla, I.; García, M.B.; García-Cervigón, A.I; Gartzia, M.; Gazol, A.; Lara-Romero, C.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Chocarro, C.; Alados, C.L.; Fillat, F.; Zamora, R. 2013
Alpine ecology in the Iberian Peninsula: what do we know and where should we go?
Mountain Research and Development 33(4): 437-442.
+ information    
Batriu, E.; Ninot, J.M.; Rovira, P.; Pino, J. 2013
Plant communities partially reflect environmental gradients in humanized landscapes: a case study in the Llobregat delta marshes.
Phytocoenologia 43(3-4): 183-191.
+ information    
Ferré, A.; Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Monje, X.; Vigo, J. 2013
From vegetation mapping to a prediction for landscape evolution in the Catalan Pyrenees.
Colloques Phytosociologiques XXIX: 227-235.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2013
Similar tree seedling responses to shrubs and to simulated environmental changes at Pyrenean and subarctic treelines.
Plant Ecology and Diversity 6(3-4): 329-342.
[resum]
Guardiola, M.; Petit, A.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2013
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals (II).
Orsis 27: 261-286.
+ information    
Jorba, M.; García, C.; Ninot, J.M. 2013
Efectos de la aplicación de biosólidos en plantaciones de especies leñosas para restauración de canteras de caliza mediterráneas.
Ecología 25: 109-118.
+ information    
Lluent, A.; Anadon-Rosell, A.; Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E. 2013
Phenology and seed setting success of snowbed plant species in contrasting snowmelt regimes in the Central Pyrenees.
Flora 208: 220-231.
+ information    
Ninot, J.M. 2013
Ramon M. Masalles i Saumell, botànic, blancafortí i mestre de naturalistes.
Aplec de Treballs 31: 19-33.
+ information    
Ninot, J.M.; Ferré, A.; Grau, O.; Font, X.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E. 2013
Environmental drivers and plant species diversity in the Catalan and Andorran Pyrenees.
Lazaroa 34: 89-105.
+ information    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Carrillo, E.; Guàrdia, R.; Lluent, A.; Illa, E. 2013
Functional plant traits and species assemblage in Pyrenean snowbeds.
Folia Geobotanica 48: 23-38.
+ information    
Other publications
Anadon-Rosell, A.; Palacio, S.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització de la morfologia funcional i l'estructura d'edats de Vaccinium myrtillus a l'ecotò d'un bosc subalpí.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 157-165. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Casas, C.; Bruch, H.; Casals, P.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2013
Caracterització edàfica dels boscos de pi negre de nova formació al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 97-108. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2013
Els boscos d’alta muntanya.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 176-177. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M. 2013
Interaccions entre arbre i arbust al llarg de l'ecotò entre el bosc i els prats alpins al Pirineu central.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 91-95. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Guardiola, M.; Ninot, J.M. 2013
Els roquissars de muntanya.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 214-215. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Pérez-Haase, A.; Giménez, G. 2013
Llista vermella de la flora vascular del Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 139-147. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
Pérez-Haase, A.; Illa, E.; Ninot, J.M. 2013
Les molleres i les congesteres.
In: Bueno, D. (dir.), Ecosistemes dels Països Catalans: 202-203. Enciclopèdia Catalana, Barcelona.
Talavera, M.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2013
Estudi de la producció i la qualitat de llavor de Pinus uncinata Ram. ex DC. al llarg del gradient altitudinal.
In: IX Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 167-171. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
2012
Articles
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M.; van Logtestijn, R.S.P.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. 2012
Shrub-tree interactions and environmental changes drive treeline dynamics in the Subarctic.
Oikos 121(10): 1680-1690     DOI: 10.1111/j.1600-0706.2011.20032.x.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Ferré, A.; Font, X.; Grytnes, J.-A. 2012
Altitudinal species richness patterns of vascular plants in the south-eastern Pyrenees and nearby mountains of Catalonia.
Plant Ecology and Diversity 5(1): 115-126.
+ information    
Jiménez-Alfaro, B.; Fernández Pascual, E.; Díaz González, T.E.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2012
Diversity of rich-fen vegetation and related plant specialists in mountain refugia in the Iberian Peninsula.
Folia Geobotanica 47(4): 403-419.
+ information    
Ninot, J.M.; Font, X.; Masalles, R. M.; Vigo, J. 2012
Syntaxonomic conspectus of the vegetation of Catalonia and Andorra. II: Ruderal communities.
Acta Botanica Barcinonensia 53: 113-189.
+ information    
Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; Batriu, E.; Ninot, J.M. 2012
Diversitat de comunitats vegetals a les molleres de la Vall d’Aran (Pirineus centrals).
Acta Botanica Barcinonensia 53: 61-112.
+ information    
2011
Articles
Batriu, E.; Pino, J; Rovira, P.; Ninot, J.M. 2011
Environmental control of plant species abundance in a microtidal Mediterranean saltmarsh.
Applied Vegetation Science 14: 358-366.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Interaccions entre la comunitat arbustiva de neret i el pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu 2010: 64-65.
+ information    
Jorba, M.; Ninot, J. M.; Vallejo, R.V. 2011
Respuesta de las intervenciones de restauración a medio plazo: resultados del proyecto EcoQuarry en Cataluña.
Cemento Hormigón 947: 48-58.
Other publications
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ferré, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2011
Aportacions al coneixement de la flora d'Andorra.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 101-110. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Callaghan, T.V. 2011
Efecte dels arbusts en la dinàmica del límit superior del bosc de pi negre en resposta a simulacions de canvis ambientals als Pirineus centrals.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 165-170. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M.; Font, X.; Ferré, A.; Grytnes, J.-G. 2011
Trends in altitudinal distribution of plant diversity in the Catalan Pyrenees.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 171-180. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
Guardiola, M.; Petit, A.; Aymerich, P.; Pérez-Haase, A.; Mercadé, A.; Batriu, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Illa, E.; Grau, O.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Coneixem bé la flora pirinenca? Els Pirineus catalans occidentals segueixen sorprenent.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 181-190. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo,E.; Casals, P.; Casas, C.; Grau, O.; Gutiérrez, E.; Montané, F.; Puente, A. 2011
Reforestación natural en el dominio de Pinus uncinata del Parque Nacional de Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: Ramirez, L.; B. Asensio (eds.), Proyectos de investigación en parques nacionales: 2007-2010: 139-158.
+ information    
Pérez-Haase, A.; Batriu, E.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Estudi ecològic de les molleres de la Vall d'Aran.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 343-348. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
Puente, A.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2011
Canvis de la vegetació en el domini potencial del bosc de pi negre al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici en el període 1956-2008.
In: Actes del IX Col·loqui Internacional de Botànica Pirenaico-cantàbrica a Ordino, Andorra: 357-365. Monografies del CENMA (Centre d'Estudis de la Neu i de la Muntanya). Andorra.
+ information    
2010
Articles
Font, X.; Rodríguez-Rojo, M.P.; Acedo, C.; Biurrun, I.; Fernández-González, F.; Lence, C.; Loidi, J.; Ninot, J.M. 2010
SIVIM: an on-line database of Iberian and Macaronesian vegetation.
Waldökologie, Landschaftsforschung un Naturschutz 9: 15-22.
+ information    
Jorba, M.; De Dios, J.; Ninot, J.M. 2010
Evolución vegetal a medio plazo de parcelas restauradas según distintos tratamientos en canteras de caliza.
Ingeopres 196: 25-28.
+ information    
Other publications
Carrillo, E.; Casas, C.; Marmí, J.; Bagaria, G.; Puente, A.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2010
Reforestació de l'estatge subalpí per boscos de Pinus uncinata: diversitat i estructura.
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 67-76. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ information    
Ferré, A.; Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M.; Carrillo, E. 2010
La vegetació de les Planes de Son i la mata de València: cartografia d'hàbitats i valoració naturalística.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 327-378. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ information    
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M. 2010
Seguiment de les poblacions de Xatardia scabra (julivert d'isard), Potentilla gr. pensylvanica i Woodsia alpina al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici
In: VIII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 89-100. Generalitat de Catalunya, Lleida.
+ information    
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, V.R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. 2010
Manual per a la restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 106 pp.
+ information    
Ninot, J.M.; Batriu, E.; Mercadé, A.; Pérez-Haase, A.; Carrillo, E.; March, S.; Salvat, A. 2010
Flora vascular de les Planes de Son i la mata de València.
In: J. Germain (ed.), Els sistemes naturals de les Planes de Son i la mata de València: 255-325. Treballs de la Institució Catalana d’Història Natural, 16. Barcelona.
+ information    
2009
Articles
Batllori E.; Camarero, J.J.; Ninot, J.M.; Gutiérrez, E. 2009
Seedling recruitment, survival and facilitation in alpine Pinus uncinata treeline ecotones. Implications and potential responses to climate warming.
Global Ecology and Biogeography 18: 460-472.
+ information    
Batllori, E.; Blanco-Moreno, J.M.; Ninot J.M.; Gutiérrez, E.; Carrillo, E. 2009
Vegetation patterns at the alpine treeline ecotone: the influence of tree cover on abrupt changes in species composition of alpine communities.
Journal of Vegetation Science 20: 814-825. DOI: 10.1111/j.1654-1103.2009.01085.x.
+ information    
Ferré, A.; Font, X.; Ninot, J.M. 2009
Two new websites on vegetation information.
Acta Botanica Barcinonensia 52: 129-132.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc: respostes a simulacions de canvis ambientals.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2008: 48. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ information    
Grau, O.; Ninot, J.M. 2009
Estudi de l'efecte del neret en la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, any 2007: 28. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya.
+ information    
Guardiola, M.; Petit, A.; Ninot, J.M. 2009
Aportacions a la flora dels Pirineus centrals.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 75:31-40.
+ information    
Ninot, J.M.; Quadrada, R.V.; Carrillo, E. 2009
Vegetació del massís de la Fembra Morta (Anoia, Catalunya central).
Miscellanea Aqualatensia 9: 11-136.
+ information    
Other publications
Jorba, M.; Oliveira, G.; Josa, R.; Vallejo, R.; Alcañiz, J.M.; Hereter, A.; Cortina, J.; Correia, O.; Ninot, J.M. 2009
Restauració de pedreres de roca calcària en clima mediterrani: procés i avaluació.
In: II Monografies del Foix: 33-37. Diputació de Barcelona.
+ information    
2008
Articles
Ninot, J.M.; Batllori, E.; Carrillo, E.; Carreras, J.; Ferré, A.; Gutiérrez, E. 2008
Timberline structure and limited tree recruitment in the Catalan Pyrenees.
Plant Ecology and Diversity 1: 47-57.
+ information    
Ninot, J.M.; Ferré, A. 2008
Plant diversity across five vegetation belts in the Pyrenees (Catalonia, Spain).
Collectanea Botanica 27: 65-74.
+ information    
Ninot, J.M.; Grau, O.; Batllori, E.; Camarero, J.J.; Carrillo, E. 2008
Winter drought impairs pine regeneration at the Pyrenean treeline.
In: Droughts: Causes, Effects and Predictions; Sánchez, J.M. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ information    
Ninot, J.M.; Petit, A.; Casas, C. 2008
On the Role of Soil Seed Bank of Rich Pasture Communities in a Fragmented Submediterranean Landscape.
In: Grasslands: Ecology, Management and Restoration; Schröder, H.G. (ed.). Nova Science Publishers, Inc. Nova York.
+ information    
Sáez, L.; Molero, J.; Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Guardiola, M.; Guàrdia, L.; Macías, C.; Aymerich, P. 2008
Noves contribucions al coneixement de la flora vascular del massís de Boumort (Prepirineus ibèrics, NE de la península Ibèrica)
Orsis 23: 137-162
+ information    
Other publications
Carrillo, E.; Brugués, M.; Carreras, J.; Cros, R.M.; Ferré, A.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A.; Ruiz, E. 2008
Singularitat de la vegetació de les reserves integrals de Trescuro i d'Aiguamòg.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 177-192.
+ information    
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J.M.; Carreras, J.; Ferré, A.; Font, X. 2008
Check-list i Llista Vermella de la Flora d'Andorra.
CENMA, Andorra la Vella.
+ information    
Guardiola, M; Petit, A.; Ninot, J.M. 2008
El banc de llavors del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 145-160.
+ information    
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2008
Caracterització florística i ecològica de les molleres de la Bassa Nera (Aiguamòg).
In: VII Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 193-213.
+ information    
Maps
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Ninot, J.M.; Soriano, I.; Pérez-Prieto, D. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 254 (Gósol), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64803
Carrillo, E.; Ninot, J.M.; Pérez-Haase, A. 2008
Mapa de vegetació de Catalunya 1:50.000 (MVC50). Full 181 (Esterri d'ÀneuFlix), 2a edició   [mapa].
Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i GEOVEG. Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: http://hdl.handle.net/2445/64802
2007
Articles
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2007
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2006: 42-43. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Casas, C.; Ninot, J. M. 2007
Soil water regime through contrasting pasture communities in a submediterranean landscape.
Journal of Hydrology 335: 98-108.
+ information    
Jorba, M.; Ninot, J.M.; Vallejo, R. 2007
Las siembras en la revegetación de zonas afectadas por minería
Ingeopres: Actualidad técnica de ingeniería civil, minería, geología y medio ambiente 166: 30-35
+ information    
Ninot, J.M.; Carrillo, E.; Font, X.; Carreras, J.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Soriano, I.; Vigo, J. 2007
Altitude zonation in the Pyrenees. A geobotanic interpretation.
Phytocoenologia 37: 371-398.
+ information    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
A propòsit de les plantes naturalitzades.
L'Atzavara, 15: 73-82.
+ information    
Vigo, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2007
El catàleg florístic dels Països Catalans. Addicions i modificacions introduïdes en la tercera edició de la Flora Manual dels Països Catalans.
Butlletí de la Institució Catalana d’Història Natural 73: 35-43.
+ information    
2006
Articles
Aymerich, P. (editor); Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Ninot, J.M. 2006
Observacions de flora.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 15-23. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Dinàmica espacial i temporal de l’ecotò superior del bosc de Pinus uncinata als Pirineus.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 50-51. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Batllori, E.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Gutiérrez, E.; Ninot, J.M. 2006
Estudi de la regeneració del pi negre al límit superior del bosc.
Anuari Naturalista del Parc Natural de l’Alt Pirineu, Any 2005: 48-49. Dept Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya (document digital).
Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2006
Els botànics al Parc.
El Portarró 19:19-21.
Illa, E,; Carrillo, E.; Ninot, J. M. 2006
Patterns of plant traits in Pyrenean alpine vegetation.
Flora 201: 528-546.
+ information    
Other publications
Cambra, J.; Carreras, J.; Carrillo, E.; Curcó, A.; Ferré, A.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.; Vigo, J. 2006
Cartografia dels Hàbitats de Catalunya. Manual d'interpretació.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya, Barcelona.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Ferré, A.; Font, J.; Font, X.; Gesti, J.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum IV. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (vegetació arbustiva).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 280 pp.
Carreras, J.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vilar, L. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum V. 3 Vegetació arbustiva i herbàcia (prats i pastures).
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Carreras, J.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M.; Vigo, J. 2006
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VIII. 8 Terres agrícoles i àrees antròpiques.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona. 204 pp.
Maps
Carrillo, E.; Ninot, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Esterri d'Àneu (181).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Favara de Matarranya (443).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Bellver de Cerdanya (216).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full El Pont de Suert - Sort (213-214).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Flix (444)
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M.; Pino, J. 2006
Mapa dels Hàbitats a Catalunya 1:50.000. Full Cornudella de Montsant (445).
Generalitat de Catalunya. Institut Cartogràfic de Catalunya. Direcció General del Medi Natural.
Ninot, J. M.; Vigo, J. 2006
Mapa de vegetació Catalunya 1:50.000. Memòria del full el Pont de Suert 213 (32-10), Sort 214 (33-10)
IEC & Universitat de Barcelona.
2005
Articles
Carrillo, E.; Mercadé, A.; Ninot, J. M.; Carreras, J.; Ferré, A. 2005
La flora d'Andorra: llista vermella.
Hàbitats 11: 34-41.
+ information    
Ferré, A., Carreras, J., Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Assessing the natural interest of the landscape of Andorra, a mountain country under contrasting change of land use.
Acta Botanica Gallica 152(4): 443-455.
+ information    
Illa, E.; Ninot, J. M. 2005
Aportación al conocimiento de la estructura funcional de los pastos alpinos de los Pirineos catalanes.
Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse 141: 175-182.
+ information    
Marull, J.; Pino, J.; Carreras, J.; Ferré, A.; Cordobilla, M.J.; Llinàs, J.; Rodà, F.; Carrillo, E.; Ninot, J.M. 2005
Primera proposta d’índex de valor del patrimoni natural de Catalunya (IVPN), una eina cartogràfica per a l’avaluació ambiental estratègica.
Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural 72: 115-138.
+ information    
Other publications
Bolòs, O., Vigo, J., Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Flora manual dels Països Catalans (3a ed. revisada i augmentada).
Enciclopèdia Catalana. Barcelona. 1310 pp.
+ information    
Carrillo, E.; Ferré, A.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2005
Manual dels hàbitats de Catalunya, Volum VII. 5 Molleres i aiguamolls. 6 Roques, tarteres, glaceres, coves.
Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Barcelona.
2004
Articles
Lobo, A.; Legendre, P.; Rebollar, J.L.G.; Carreras, J.; Ninot, J.M. 2004
Land cover classification at a regional scale in Iberia: separability in a multi-temporal and multi-spectral data set of satellite images
International Journal of Remote Sensing 25(1): 205-213
+ information    
Other publications
Pérez-Haase, A.; Ninot, J.M. 2004
Patrons biogeogràfics a la flora de les molleres dels Pirineus catalans.
In: VI Jornades sobre Recerca al Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici: 117-132. Departament de Medi Ambient i Habitatge, Generalitat de Catalunya. Lleida.
+ information    
2003
Articles
Carrillo, E.; Ferré, A.; Granier, G.; Ninot, J.M. 2003
Evaluación del interés natural del Parque Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici a partir de la cartografía de hábitats CORINE.
Acta Botanica Barcinonensia 49: 257-374.
+ information    
Casas, C.; Ninot, J.M. 2003
Correlation between species composition and soil properties in the pastures of Plana de Vic (Catalonia, Spain).
Acta Botanica Barcinonensia 49: 291-310.
+ information    
Ninot, J.M. 2003
A new Centre for Documentation on Plant Biodiversity
Acta Botanica Barcinonensia 48: 226-228
+ information    
Other publications
Vigo, J.; Soriano, I.; Carreras, J.; Aymerich, P.; Carrillo, E.; Font, X.; Masalles, R.M.; Ninot, J.M. 2003
Flora del Parc Natural del Cadí-Moixeró i de les serres veïnes (prepirineus orientals ibèrics)
Monografies del Museu de Ciències Naturals, 1. Barcelona. 407 pp.
+ information    
Grup de Recerca de Geobotànica i Cartografia de la Vegetació
Universitat de Barcelona. Facultat de Biologia
Avinguda Diagonal, 643. 08028 Barcelona
Tel.:934 021 476 - Fax: 934 112 842
jninot@ub.edu